Tổng hợp tất cả các ngành nghề đại học, cao đẳng

Hướng nghiệp Việt đã cập nhật danh sách các ngành đào tạo đại học mới nhất tại Việt Nam.

Các ngành đã có nội dung giới thiệu được tô đậm màu xanh. Và có kèm quy mô tuyển sinh của ngành: liệt kê gần đúng số lượng trường tuyển sinh.

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

Khoa học giáo dục

Đào tạo giáo viên

Ngành Giáo dục Công dân 6 trường
Ngành Giáo dục Chính trị
Ngành Giáo dục Thể chất
Ngành Huấn luyện thể thao
Ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh
Ngành Sư phạm Toán học
Ngành Sư phạm Tin học
Ngành Sư phạm Vật lý
Ngành Sư phạm Hoá học
Ngành Sư phạm Sinh học
Ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp
Ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp
Ngành Sư phạm Ngữ văn
Ngành Sư phạm Lịch sử
Ngành Sư phạm Địa lý
Ngành Sư phạm Âm nhạc
Ngành Sư phạm Mỹ thuật
Ngành Sư phạm Tiếng Bana
Ngành Sư phạm Tiếng Êđê
Ngành Sư phạm Tiếng Jrai
Ngành Sư phạm Tiếng Khmer
Ngành Sư phạm Tiếng H'mong
Ngành Sư phạm Tiếng Chăm
Ngành Sư phạm Tiếng M'nông
Ngành Sư phạm Tiếng Xê đăng
Ngành Sư phạm Tiếng Anh
Ngành Sư phạm Tiếng Nga
Ngành Sư phạm Tiếng Pháp
Ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc
Ngành Sư phạm Tiếng Đức
Ngành Sư phạm Tiếng Nhật
Ngành Sư phạm Tiếng Hàn Quốc
Ngành Sư phạm nghệ thuật
Ngành Sư phạm công nghệ
Ngành Sư phạm khoa học tự nhiên
Ngành Giáo dục pháp luật

Nghệ thuật

Nghệ thuật trình diễn

Ngành Thanh nhạc 51 trường
Ngành Piano 8 trường
Ngành Nhạc Jazz 1 trường
Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình sân khấu
Ngành Biên kịch sân khấu
Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình
Ngành Quay phim 5 trường
Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình múa

Nghệ thuật nghe nhìn

Ngành Thiết kế âm thanh, ánh sáng

Nhân văn

Ngôn ngữ, văn học và văn hoá Việt Nam

Ngành Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam
Ngành Hán Nôm
Ngành Ngôn ngữ Jrai
Ngành Ngôn ngữ Khmer
Ngành Ngôn ngữ H'mong
Ngành Ngôn ngữ Chăm
Ngành Sáng tác văn học
Ngành Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

Ngôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoài

Ngành Ngôn ngữ Anh
Ngành Ngôn ngữ Nga
Ngành Ngôn ngữ Pháp
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
Ngành Ngôn ngữ Đức
Ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
Ngành Ngôn ngữ Italia
Ngành Ngôn ngữ Nhật
Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc
Ngành Ngôn ngữ Ảrập

Khác

Ngành Triết học
Ngành Tôn giáo học
Ngành Lịch sử
Ngành Ngôn ngữ học
Ngành Văn học
Ngành Văn hoá học
Ngành Quản lý văn hoá
Ngành Gia đình học

Khoa học xã hội và hành vi

Xã hội học và Nhân học

Ngành Nhân học 2 trường

Tâm lý học

Địa lý học

Khu vực học

Ngành Châu Á học 0 trường
Ngành Thái Bình Dương học 0 trường

Báo chí và thông tin

Thông tin - Thư viện

Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng

Xuất bản - Phát hành

Kinh doanh và quản lý

Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm

Kế toán – Kiểm toán

Ngành Kế toán 200 trường

Pháp luật

Luật

Ngành Luật 57 trường
Ngành Luật hiến pháp và luật hành chính
Ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự
Ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự

Khoa học sự sống

Sinh học

Ngành Sinh học 6 trường

Sinh học ứng dụng

Khoa học tự nhiên

Khoa học vật chất

Ngành Thiên văn học
Ngành Vật lý học
Ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân
Ngành Cơ học
Ngành Hoá học
Ngành Khoa học vật liệu

Khoa học trái đất

Ngành Địa chất học
Ngành Bản đồ học
Ngành Địa lý tự nhiênkỹ thuật
Ngành Khí tượng và khí hậu học
Ngành Thuỷ văn học
Ngành Hải dương học

Khoa học môi trường

Ngành Khoa học môi trường

Toán và thống kê

Toán học

Ngành Toán học
Ngành Khoa học tính toán
Ngành Toán ứng dụng
Ngành Toán cơ
Ngành Toán tin

Thống kê

Ngành Thống kê

Máy tính và công nghệ thông tin

Máy tính

Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
Ngành Kỹ thuật phần mềm
Ngành Hệ thống thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành An toàn thông tin

Công nghệ kỹ thuật

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng

Ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Công nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường

Ngành Công nghệ vật liệu

Quản lý công nghiệp

Ngành Kinh tế công nghiệp
Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Công nghệ dầu khí và khai thác

Ngành Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

Công nghệ kỹ thuật in

Kỹ thuật

Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

Ngành Kỹ thuật không gian
Ngành Kỹ thuật ô tô

Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Ngành Kỹ thuật điện
Ngành Kỹ thuật ra đa- dẫn đường
Ngành Kỹ thuật thuỷ âm
Ngành Kỹ thuật y sinh

Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường

Ngành Kỹ thuật vật liệu
Ngành Kỹ thuật vật liệu kim loại
Ngành Kỹ thuật dệt

Vật lý kỹ thuật

Ngành Vật lý kỹ thuật

Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa

Ngành Kỹ thuật địa vật lý

Kỹ thuật mỏ

Ngành Kỹ thuật thăm dò và khảo sát
Ngành Kỹ thuật tuyển khoáng

Khác

Ngành Kỹ thuật biển

Sản xuất và chế biến

Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống

Ngành Kỹ thuật thực phẩm
Ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da

Ngành Công nghệ vật liệu dệt, may

Khác

Ngành Công nghệ chế biến lâm sản

Kiến trúc và xây dựng

Kiến trúc và quy hoạch

Ngành Kiến trúc 51 trường
Ngành Kiến trúc nội thất
Ngành Kiến trúc đô thị
Ngành Quản lý đô thị và công trình
Ngành Bảo tồn di sản kiến trúc - đô thị
Ngành Đô thị học

Xây dựng

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình biển
Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Ngành Địa kỹ thuật xây dựng
Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước

Quản lý xây dựng

Ngành Quản lý xây dựng

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Nông nghiệp

Ngành Nông nghiệp
Ngành Khuyến nông
Ngành Khoa học đất
Ngành Chăn nuôi
Ngành Nông học
Ngành Khoa học cây trồng
Ngành Bảo vệ thực vật
Ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
Ngành Kinh doanh nông nghiệp
Ngành Kinh tế nông nghiệp
Ngành Phát triển nông thôn

Lâm nghiệp

Ngành Lâm học
Ngành Lâm nghiệp đô thị
Ngành Lâm sinh
Ngành Quản lý tài nguyên rừng

Thuỷ sản

Ngành Nuôi trồng thuỷ sản
Ngành Bệnh học thủy sản
Ngành Khoa học thủy sản
Ngành Khai thác thuỷ sản
Ngành Quản lý thủy sản

Thú y

Thú y

Ngành Thú y

Sức khoẻ

Y học

Ngành Y khoa
Ngành Y học dự phòng
Ngành Y học cổ truyền

Dược học

Ngành Dược học
Ngành Hoá dược

Điều dưỡng - hộ sinh

Ngành Điều dưỡng
Ngành Hộ sinh

Dinh dưỡng

Ngành Dinh dưỡng

Răng - Hàm - Mặt (Nha khoa)

Ngành Răng - Hàm - Mặt
Ngành Kỹ thuật phục hình răng

Kỹ thuật Y học

Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học
Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học
Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng

Y tế công cộng

Ngành Y tế công cộng

Quản lý Y tế

Ngành Tổ chức và quản lý y tế
Ngành Quản lý bệnh viện

Khác

Ngành Y sinh học thể dục thể thao

Dịch vụ xã hội

Công tác xã hội

Ngành Công tác xã hội
Ngành Công tác thanh thiếu niên
Ngành Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

Du lịch

Ngành Du lịch

Thể dục, thể thao

Ngành Quản lý thể dục thể thao

Kinh tế gia đình

Ngành Kinh tế gia đình

Dịch vụ vận tải

Khai thác vận tải

Ngành Khai thác vận tải
Ngành Quản lý hoạt động bay
Ngành Kinh tế vận tải
Ngành Khoa học hàng hải

Môi trường và bảo vệ môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Ngành Quản lý đất đai

Dịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

Ngành Bảo hộ lao động

An ninh, Quốc phòng

An ninh và trật tự xã hội

Ngành Trinh sát an ninh
Ngành Trinh sát cảnh sát
Ngành Điều tra hình sự
Ngành Kỹ thuật hình sự
Ngành Quản lý nhà nước về an ninh trật tự
Ngành Quản lý trật tự an toàn giao thông
Ngành Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
Ngành Tham mưu, chỉ huy công an nhân dân
Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Ngành Hậu cần công an nhân dân
Ngành Tình báo an ninh

Quân sự

Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân
Ngành Chỉ huy tham mưu Hải quân
Ngành Chỉ huy tham mưu Không quân
Ngành Chỉ huy tham mưu Phòng không
Ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh
Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp
Ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công
Ngành Biên phòng
Ngành Tình báo quân sự
Ngành Hậu cần quân sự
Ngành Chỉ huy tham mưu thông tin
Ngành Quân sự cơ sở
Ngành Chỉ huy, quản lý kỹ thuật
Ngành Chỉ huy kỹ thuật Phòng không
Ngành Chỉ huy kỹ thuật Tăng - thiết giáp
Ngành Chỉ huy kỹ thuật Công binh
Ngành Chỉ huy kỹ thuật Hoá học
Ngành Trinh sát kỹ thuật
Ngành Chỉ huy kỹ thuật Hải quân
Ngành Chỉ huy kỹ thuật tác chiến điện tử

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Xét tuyển nghề từ THCS (hết lớp 9) Học bổ túc