Chuyên mục HỌC NGHỀ gì

Cùng các bạn đi hỏi nghề, hỏi nơi học nghề

  • + Tìm lớp sơ cấp, lớp trung cấp
  • + Lớp bổ túc nghề cho công nhân
  • + Lớp nghề ngắn hạn

Hỗ trợ hỏi cho mọi đối tượng: + thanh niên, + công nhân, + lớn tuổi, +chưa xong cấp 2, cấp 3...

Đặc biệt: ở Tp.HCM sẽ có xác minh sơ bộ các thông tin hỏi được.

Chuyên mục này được thực hiện bởi Hướng nghiệp Việt để hỗ trợ các bạn có được nghề với độ lành nghề tốt, nơi dạy có tâm, tìm việc thuận lợi.

Đăng ký nhờ hỏi Nghề