Theo ngành nghề lập trình viên, học gì làm gì, môi trường công việc ra sao, lương cao không?

Theo ngành nghề lập trình viên, học gì làm gì, môi trường công việc ra sao, lương cao không?

Thật khó để có thể nắm bắt được toàn cảnh công việc của lập trình viên, và thật may mắn anh Phạm Huy Hoàng, người xây dựng nên blog "Tôi đi code dạo" với hơn 5 triệu lượt xem đến hiện tại, đã chia sẻ rất rõ và chi tiết những thắc mắc về lập trình viên. Không nên bỏ lỡ.

Anh Phạm Huy Hoàng đã xây dựng nhiều video clip mô tả chi tiết ngành nghề lập trình viên khi ra trường sẽ làm gì. Những khó khăn trong quá trình làm việc, cả về mức lương, môi trường khi làm việc. Những chia sẻ này rất hữu ích và đáng giá, các bạn học sinh đang có nguyện vọng đăng ký theo ngành công nghệ thông tin, lập trình viên nên theo dõi.


LIGHTNING TALK KÌ 2 – CHUYỆN LƯƠNG “KHỦNG” CỦA NGÀNH IT

 

https://toidicodedao.com/2017/11/23/lightning-talk-ki-2-luong-nganh-it/

 


LIGHTNING TALK KÌ 22 – CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN (CAREER PATH) SỰ NGHIỆP CỦA LẬP TRÌNH VIÊN

https://toidicodedao.com/2018/10/25/lightning-talk-ki-22-con-duong-phat-trien-career-path-su-nghiep-cua-lap-trinh-vien/

 

LIGHTNING TALK KÌ 16 – CÔNG VIỆC THƯỜNG NGÀY CỦA LẬP TRÌNH VIÊN

https://toidicodedao.com/2018/07/26/lightning-talk-ki-16-cong-viec-thuong-ngay-cua-lap-trinh-vien/


CODING LIFE – TÔI ĐÃ THÀNH LẬP TRÌNH VIÊN NHƯ THẾ NÀO


https://toidicodedao.com/2018/04/26/coding-life-toi-da-thanh-lap-trinh-vien-nhu-the-nao/

SERIES CODE DẠO TRỜI TÂY 

Nguyễn Dũng ghi

Ngành nghề liên quan