Công việc của các bạn thuộc khối ngành cơ khí, tự động hóa - Vẽ và thiết kế cơ khí