Phần nội dung hướng nghiệp này đang tổng hợp thông tin để xây dựng nội dung, nếu bạn có bất cứ thông tin gì liên quan, hãy chia sẻ lên đây. Hướng nghiệp Việt sẽ sử dụng để xây dựng nội dung giới thiệu cho các em học sinh, và cũng sẽ giới thiệu các chia sẻ của bạn trong phần chia sẻ có gắn kết với ngành nghề này

Để chia sẻ những thông tin bạn có, hãy tìm và vào một ngành nghề cụ thể, bấm vào nút TẠO CHIA SẺ để đóng góp các thông tin & nội dung bạn có cho Hướng nghiệp Việt

Các thông tin chia sẻ và đóng góp sẽ vẫn được lưu, trình bày cùng tác giả để tham khảo khi nội dung chính được hoàn thiện.

Trân trọng cám ơn!

Danh mục Ngành nghề tổng

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

Khoa học giáo dục

Đào tạo giáo viên

Ngành Giáo dục Tiểu học 106 trường Đóng góp thông tin
Ngành Giáo dục Đặc biệt 5 trường Đóng góp thông tin
Ngành Giáo dục Công dân 82 trường Đóng góp thông tin
Ngành Giáo dục Chính trị 15 trường Đóng góp thông tin
Ngành Giáo dục Thể chất 44 trường Đóng góp thông tin
Ngành Huấn luyện thể thao 3 trường Đóng góp thông tin
Ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh 5 trường Đóng góp thông tin
Ngành Sư phạm Toán học 56 trường Đóng góp thông tin
Ngành Sư phạm Tin học 31 trường Đóng góp thông tin
Ngành Sư phạm Vật lý 40 trường Đóng góp thông tin
Ngành Sư phạm Hoá học Đóng góp thông tin
Ngành Sư phạm Sinh học 43 trường Đóng góp thông tin
Ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp Đóng góp thông tin
Ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 4 trường Đóng góp thông tin
Ngành Sư phạm Ngữ văn 52 trường Đóng góp thông tin
Ngành Sư phạm Lịch sử 30 trường Đóng góp thông tin
Ngành Sư phạm Địa lý 28 trường Đóng góp thông tin
Ngành Sư phạm Âm nhạc 44 trường Đóng góp thông tin
Ngành Sư phạm Mỹ thuật 39 trường Đóng góp thông tin
Ngành Sư phạm Tiếng Bana Đóng góp thông tin
Ngành Sư phạm Tiếng Êđê Đóng góp thông tin
Ngành Sư phạm Tiếng Jrai Đóng góp thông tin
Ngành Sư phạm Tiếng Khmer Đóng góp thông tin
Ngành Sư phạm Tiếng H'mong Đóng góp thông tin
Ngành Sư phạm Tiếng Chăm Đóng góp thông tin
Ngành Sư phạm Tiếng M'nông Đóng góp thông tin
Ngành Sư phạm Tiếng Xê đăng Đóng góp thông tin
Ngành Sư phạm Tiếng Anh 66 trường Đóng góp thông tin
Ngành Sư phạm Tiếng Nga Đóng góp thông tin
Ngành Sư phạm Tiếng Pháp 5 trường Đóng góp thông tin
Ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc Đóng góp thông tin
Ngành Sư phạm Tiếng Đức Đóng góp thông tin
Ngành Sư phạm Tiếng Nhật Đóng góp thông tin
Ngành Sư phạm Tiếng Hàn Quốc Đóng góp thông tin
Ngành Sư phạm nghệ thuật Đóng góp thông tin
Ngành Sư phạm công nghệ Đóng góp thông tin
Ngành Sư phạm khoa học tự nhiên Đóng góp thông tin
Ngành Giáo dục pháp luật Đóng góp thông tin

Khác

Nghệ thuật

Mỹ thuật

Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật Đóng góp thông tin
Ngành Mỹ thuật đô thị Đóng góp thông tin

Nghệ thuật trình diễn

Ngành Âm nhạc học Đóng góp thông tin
Ngành Sáng tác âm nhạc Đóng góp thông tin
Ngành Chỉ huy âm nhạc Đóng góp thông tin
Ngành Thanh nhạc Đóng góp thông tin
Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương tây Đóng góp thông tin
Ngành Nhạc Jazz Đóng góp thông tin
Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống Đóng góp thông tin
Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình sân khấu Đóng góp thông tin
Ngành Biên kịch sân khấu Đóng góp thông tin
Ngành Diễn viên sân khấu kịch hát Đóng góp thông tin
Ngành Đạo diễn sân khấu Đóng góp thông tin
Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình Đóng góp thông tin
Ngành Biên kịch điện ảnh, truyền hình Đóng góp thông tin
Ngành Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình Đóng góp thông tin
Ngành Đạo diễn điện ảnh, truyền hình Đóng góp thông tin
Ngành Quay phim Đóng góp thông tin
Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình múa Đóng góp thông tin
Ngành Diễn viên múa Đóng góp thông tin
Ngành Biên đạo múa Đóng góp thông tin
Ngành Huấn luyện múa Đóng góp thông tin

Nghệ thuật nghe nhìn

Ngành Nhiếp ảnh Đóng góp thông tin
Ngành Công nghệ điện ảnh, truyền hình Đóng góp thông tin
Ngành Thiết kế âm thanh, ánh sáng Đóng góp thông tin

Mỹ thuật ứng dụng

Ngành Thiết kế đồ họa Đóng góp thông tin
Ngành Thiết kế mỹ thuật sân khấu, điện ảnh Đóng góp thông tin

Khác

Nhân văn

Ngôn ngữ, văn học và văn hoá Việt Nam

Ngành Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam Đóng góp thông tin
Ngành Hán Nôm Đóng góp thông tin
Ngành Ngôn ngữ Jrai Đóng góp thông tin
Ngành Ngôn ngữ Khmer Đóng góp thông tin
Ngành Ngôn ngữ H'mong Đóng góp thông tin
Ngành Ngôn ngữ Chăm Đóng góp thông tin
Ngành Sáng tác văn học Đóng góp thông tin
Ngành Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam Đóng góp thông tin

Ngôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoài

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 42 trường Đóng góp thông tin
Ngành Ngôn ngữ Đức 3 trường Đóng góp thông tin
Ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha 29 trường Đóng góp thông tin
Ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha 1 trường Đóng góp thông tin
Ngành Ngôn ngữ Italia 2 trường Đóng góp thông tin
Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc 14 trường Đóng góp thông tin
Ngành Ngôn ngữ Ảrập 6 trường Đóng góp thông tin

Khác

Ngành Tôn giáo học Đóng góp thông tin
Ngành Ngôn ngữ học Đóng góp thông tin
Ngành Quản lý văn hoá 37 trường Đóng góp thông tin
Ngành Gia đình học Đóng góp thông tin

Khoa học xã hội và hành vi

Kinh tế học

Ngành Kinh tế chính trị Đóng góp thông tin
Ngành Kinh tế đầu tư Đóng góp thông tin
Ngành Kinh tế phát triển Đóng góp thông tin
Ngành Kinh tế quốc tế 6 trường Đóng góp thông tin
Ngành Thống kê kinh tế Đóng góp thông tin
Ngành Toán kinh tế Đóng góp thông tin

Khoa học chính trị

Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước 5 trường Đóng góp thông tin
Ngành Quản lý nhà nước 17 trường Đóng góp thông tin
Ngành Quan hệ quốc tế 9 trường Đóng góp thông tin

Xã hội học và Nhân học

Tâm lý học

Ngành Tâm lý học giáo dục Đóng góp thông tin

Địa lý học

Ngành Địa lý học Đóng góp thông tin

Khu vực học

Ngành Châu Á học Đóng góp thông tin
Ngành Thái Bình Dương học Đóng góp thông tin
Ngành Đông phương học 3 trường Đóng góp thông tin
Ngành Trung Quốc học 2 trường Đóng góp thông tin
Ngành Nhật Bản học 2 trường Đóng góp thông tin
Ngành Đông Nam Á học 1 trường Đóng góp thông tin

Khác

Báo chí và thông tin

Báo chí và truyền thông

Ngành Truyền thông đa phương tiện 13 trường Đóng góp thông tin
Ngành Truyền thông đại chúng Đóng góp thông tin
Ngành Công nghệ truyền thông 3 trường Đóng góp thông tin
Ngành Truyền thông quốc tế Đóng góp thông tin
Ngành Quan hệ công chúng 19 trường Đóng góp thông tin

Thông tin - Thư viện

Ngành Thông tin - thư viện Đóng góp thông tin
Ngành Quản lý thông tin Đóng góp thông tin

Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng

Xuất bản - Phát hành

Ngành Xuất bản Đóng góp thông tin
Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm 4 trường Đóng góp thông tin

Khác

Kinh doanh và quản lý

Kinh doanh

Ngành Bất động sản 11 trường Đóng góp thông tin
Ngành Thương mại điện tử Đóng góp thông tin
Ngành Kinh doanh thời trang và dệt may Đóng góp thông tin

Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm

Ngành Bảo hiểm Đóng góp thông tin

Kế toán – Kiểm toán

Quản trị – Quản lý

Ngành Khoa học quản lý 2 trường Đóng góp thông tin
Ngành Quản lý công Đóng góp thông tin
Ngành Quan hệ lao động Đóng góp thông tin
Ngành Quản lý dự án Đóng góp thông tin

Khác

Pháp luật

Luật

Ngành Luật hiến pháp và luật hành chính Đóng góp thông tin
Ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự Đóng góp thông tin
Ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự Đóng góp thông tin
Ngành Luật quốc tế Đóng góp thông tin

Khác

Khoa học sự sống

Sinh học

Sinh học ứng dụng

Ngành Kỹ thuật sinh học 21 trường Đóng góp thông tin
Ngành Sinh học ứng dụng 8 trường Đóng góp thông tin

Khác

Khoa học tự nhiên

Khoa học vật chất

Ngành Thiên văn học Đóng góp thông tin
Ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân Đóng góp thông tin
Ngành Cơ học Đóng góp thông tin
Ngành Khoa học vật liệu 4 trường Đóng góp thông tin

Khoa học trái đất

Ngành Địa chất học 4 trường Đóng góp thông tin
Ngành Bản đồ học Đóng góp thông tin
Ngành Địa lý tự nhiênkỹ thuật 2 trường Đóng góp thông tin
Ngành Khí tượng và khí hậu học 1 trường Đóng góp thông tin
Ngành Hải dương học 2 trường Đóng góp thông tin

Khoa học môi trường

Ngành Khoa học môi trường 29 trường Đóng góp thông tin

Khác

Toán và thống kê

Toán học

Ngành Khoa học tính toán Đóng góp thông tin
Ngành Toán cơ Đóng góp thông tin
Ngành Toán tin Đóng góp thông tin

Thống kê

Ngành Thống kê Đóng góp thông tin

Khác

Máy tính và công nghệ thông tin

Máy tính

Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu Đóng góp thông tin
Ngành Kỹ thuật phần mềm 28 trường Đóng góp thông tin
Ngành Hệ thống thông tin 60 trường Đóng góp thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành An toàn thông tin Đóng góp thông tin

Khác

Công nghệ kỹ thuật

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng

Ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc Đóng góp thông tin
Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng Đóng góp thông tin

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô Đóng góp thông tin

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Công nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường

Ngành Công nghệ vật liệu Đóng góp thông tin

Quản lý công nghiệp

Ngành Kinh tế công nghiệp 2 trường Đóng góp thông tin
Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Đóng góp thông tin

Công nghệ dầu khí và khai thác

Ngành Công nghệ dầu khí và khai thác dầu Đóng góp thông tin

Công nghệ kỹ thuật in

Khác

Kỹ thuật

Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

Ngành Kỹ thuật không gian Đóng góp thông tin
Ngành Kỹ thuật ô tô Đóng góp thông tin

Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Ngành Kỹ thuật điện Đóng góp thông tin
Ngành Kỹ thuật ra đa- dẫn đường Đóng góp thông tin
Ngành Kỹ thuật thuỷ âm Đóng góp thông tin
Ngành Kỹ thuật y sinh Đóng góp thông tin

Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường

Ngành Kỹ thuật vật liệu Đóng góp thông tin
Ngành Kỹ thuật vật liệu kim loại Đóng góp thông tin
Ngành Kỹ thuật dệt 2 trường Đóng góp thông tin

Vật lý kỹ thuật

Ngành Vật lý kỹ thuật 5 trường Đóng góp thông tin

Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa

Ngành Kỹ thuật địa vật lý 1 trường Đóng góp thông tin

Kỹ thuật mỏ

Ngành Kỹ thuật thăm dò và khảo sát Đóng góp thông tin
Ngành Kỹ thuật tuyển khoáng 5 trường Đóng góp thông tin

Khác

Ngành Kỹ thuật biển Đóng góp thông tin

Sản xuất và chế biến

Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống

Ngành Kỹ thuật thực phẩm Đóng góp thông tin
Ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm Đóng góp thông tin

Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da

Ngành Công nghệ vật liệu dệt, may Đóng góp thông tin

Khác

Ngành Công nghệ chế biến lâm sản Đóng góp thông tin

Kiến trúc và xây dựng

Kiến trúc và quy hoạch

Ngành Kiến trúc nội thất Đóng góp thông tin
Ngành Kiến trúc đô thị Đóng góp thông tin
Ngành Quản lý đô thị và công trình Đóng góp thông tin
Ngành Bảo tồn di sản kiến trúc - đô thị Đóng góp thông tin
Ngành Đô thị học Đóng góp thông tin

Xây dựng

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ Đóng góp thông tin
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình biển Đóng góp thông tin
Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Đóng góp thông tin
Ngành Địa kỹ thuật xây dựng 2 trường Đóng góp thông tin
Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước Đóng góp thông tin

Quản lý xây dựng

Ngành Quản lý xây dựng 27 trường Đóng góp thông tin

Khác

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Nông nghiệp

Ngành Khoa học cây trồng 37 trường Đóng góp thông tin
Ngành Bảo vệ thực vật 67 trường Đóng góp thông tin
Ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 4 trường Đóng góp thông tin
Ngành Kinh doanh nông nghiệp 24 trường Đóng góp thông tin
Ngành Kinh tế nông nghiệp Đóng góp thông tin
Ngành Phát triển nông thôn Đóng góp thông tin

Lâm nghiệp

Ngành Lâm học Đóng góp thông tin
Ngành Lâm nghiệp đô thị Đóng góp thông tin
Ngành Lâm sinh Đóng góp thông tin
Ngành Quản lý tài nguyên rừng Đóng góp thông tin

Thuỷ sản

Ngành Nuôi trồng thuỷ sản Đóng góp thông tin
Ngành Bệnh học thủy sản Đóng góp thông tin
Ngành Khoa học thủy sản Đóng góp thông tin
Ngành Khai thác thuỷ sản Đóng góp thông tin
Ngành Quản lý thủy sản Đóng góp thông tin

Khác

Thú y

Thú y

Khác

Sức khoẻ

Y học

Ngành Y học dự phòng Đóng góp thông tin
Ngành Y học cổ truyền Đóng góp thông tin

Dược học

Ngành Dược học Đóng góp thông tin
Ngành Hoá dược Đóng góp thông tin

Điều dưỡng - hộ sinh

Ngành Điều dưỡng Đóng góp thông tin
Ngành Hộ sinh Đóng góp thông tin

Dinh dưỡng

Ngành Dinh dưỡng Đóng góp thông tin

Răng - Hàm - Mặt (Nha khoa)

Ngành Răng - Hàm - Mặt Đóng góp thông tin
Ngành Kỹ thuật phục hình răng Đóng góp thông tin

Kỹ thuật Y học

Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Đóng góp thông tin
Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học Đóng góp thông tin
Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng Đóng góp thông tin

Y tế công cộng

Ngành Y tế công cộng Đóng góp thông tin

Quản lý Y tế

Ngành Tổ chức và quản lý y tế Đóng góp thông tin
Ngành Quản lý bệnh viện Đóng góp thông tin

Khác

Ngành Y sinh học thể dục thể thao Đóng góp thông tin

Dịch vụ xã hội

Công tác xã hội

Ngành Công tác xã hội Đóng góp thông tin
Ngành Công tác thanh thiếu niên Đóng góp thông tin
Ngành Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Đóng góp thông tin

Khác

Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

Du lịch

Ngành Du lịch Đóng góp thông tin

Khách sạn, nhà hàng

Thể dục, thể thao

Ngành Quản lý thể dục thể thao Đóng góp thông tin

Kinh tế gia đình

Ngành Kinh tế gia đình Đóng góp thông tin

Khác

Dịch vụ vận tải

Khai thác vận tải

Ngành Khai thác vận tải Đóng góp thông tin
Ngành Quản lý hoạt động bay Đóng góp thông tin
Ngành Kinh tế vận tải Đóng góp thông tin
Ngành Khoa học hàng hải Đóng góp thông tin

Khác

Môi trường và bảo vệ môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường Đóng góp thông tin
Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên Đóng góp thông tin
Ngành Quản lý đất đai Đóng góp thông tin

Dịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

Ngành Bảo hộ lao động Đóng góp thông tin

Khác

An ninh, Quốc phòng

An ninh và trật tự xã hội

Ngành Trinh sát an ninh Đóng góp thông tin
Ngành Trinh sát cảnh sát Đóng góp thông tin
Ngành Điều tra hình sự Đóng góp thông tin
Ngành Kỹ thuật hình sự Đóng góp thông tin
Ngành Quản lý nhà nước về an ninh trật tự Đóng góp thông tin
Ngành Quản lý trật tự an toàn giao thông Đóng góp thông tin
Ngành Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Đóng góp thông tin
Ngành Tham mưu, chỉ huy công an nhân dân Đóng góp thông tin
Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Đóng góp thông tin
Ngành Hậu cần công an nhân dân Đóng góp thông tin
Ngành Tình báo an ninh Đóng góp thông tin

Quân sự

Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân Đóng góp thông tin
Ngành Chỉ huy tham mưu Hải quân Đóng góp thông tin
Ngành Chỉ huy tham mưu Không quân Đóng góp thông tin
Ngành Chỉ huy tham mưu Phòng không Đóng góp thông tin
Ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh Đóng góp thông tin
Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp Đóng góp thông tin
Ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công Đóng góp thông tin
Ngành Biên phòng Đóng góp thông tin
Ngành Tình báo quân sự Đóng góp thông tin
Ngành Hậu cần quân sự Đóng góp thông tin
Ngành Chỉ huy tham mưu thông tin Đóng góp thông tin
Ngành Quân sự cơ sở Đóng góp thông tin
Ngành Chỉ huy, quản lý kỹ thuật Đóng góp thông tin
Ngành Chỉ huy kỹ thuật Phòng không Đóng góp thông tin
Ngành Chỉ huy kỹ thuật Tăng - thiết giáp Đóng góp thông tin
Ngành Chỉ huy kỹ thuật Công binh Đóng góp thông tin
Ngành Chỉ huy kỹ thuật Hoá học Đóng góp thông tin
Ngành Trinh sát kỹ thuật Đóng góp thông tin
Ngành Chỉ huy kỹ thuật Hải quân Đóng góp thông tin
Ngành Chỉ huy kỹ thuật tác chiến điện tử Đóng góp thông tin

Khác

Khác