Ngành kiến trúc cảnh quan

Kiến trúc Cảnh quan "Landscape Architecture"là một lĩnh vực chuyên môn khoa học tổng hợp ứng dụng các nguyên lý về khoa học và nghệ thuật, liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên ngành khác nhau (Quy hoạch không gian, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc công trình, điêu khắc, hội họa…) nhằm giải quyết những vấn để tổ chức môi trường nghỉ ngơi – giải trí, thiết lập và cải tạo môi sinh, bảo vệ môi trường, tổ chức nghệ thuật kiến trúc nhằm mang lại mối quan hệ tổng hòa giữa Thiên nhiên – Con người – Kiến trúc.

Ngành kiến trúc cảnh quan


Các nhà hoạt động trong lĩnh vực Kiến trúc cảnh quan ứng dụng kỹ năng, kỹ thuật và sáng tạo, khoa học, các hiểu biết về chính trị và văn hóa xã hội trong việc bố trí có ý đồ cho các yếu tố tự nhiên và nhân tạo trên bề mặt trái đất, trong đó có sự quan tâm tới việc quản lý và bảo tồn nguồn nhân lực, tài nguyên thiên nhiên và nhân tạo. Các giá trị môi trường sẽ đáp ứng các mục đích công năng, thẩm mỹ, an toàn và hưởng thụ cho con người.

Sản phẩm của Kiến trúc cảnh quan chính là những không gian bên ngoài công trình kiến trúc nhằm phục vụ cho nhu cầu tất yếu và ngày càng cao của con người và xã hội.Con người không chỉ còn quan tâm đến vấn đề phát triển công trình kiến trúc cũng như nội thất tiện nghi bên trong công trình, việc hình thành các không gian cảnh quan ngoài nhà nhằm tạo lập một tổng thể công trình hoàn mỹ và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Chính vì vậy, ngành Kiến trúc cảnh quan đang ngày càng được quan tâm của toàn xã hội.

Cơ hội nghề nghiệp của ngành kiến trúc cảnh quan:

- Kiến trúc sư Cảnh quan có khả năng hành nghề tư vấn thiết kế, quản lý nhà nước trong lĩnh vực kiến trúc cảnh quan

- Đồng thời, Kiến trúc sư Cảnh quan cũng có thể đóng vai trò kết nối các chuyên ngành khác có liên quan như kỹ thuật, nghệ thuật, khoa học tự nhiên và xã hội…

- Ngoài ra, Kiến trúc sư Cảnh quan có khả năng đảm nhiệm vai trò ở cả hai lĩnh vực Quy hoạch và Kiến trúc, làm tăng thêm nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường.

Bài viết sử dụng thông tin từ trường ĐH Kiến Trúc Tp.HCM và trường Đại học Lâm Nghiệp

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Kiến trúc cảnh quan

Nội dung do bạn đọc đóng góp cho Ngành Kiến trúc cảnh quan

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Bạn muốn đóng góp nội dung cho Ngành Kiến trúc cảnh quan, bấm vào đây.

Đóng góp nội dung

Video clip liên quan Ngành Kiến trúc cảnh quan

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Kiến trúc cảnh quan

  • Trường đại học Đại Nam - DDN (Hệ Đại học)
  • Trường Đại học LÂM NGHIỆP (phía Bắc) - LNH (Hệ Đại học)
  • Trường đại học Kiến Trúc TP.HCM KTS (Hệ Đại học)
  • Trường đại học kiến trúc Đà Nẵng(*) - KTD (Hệ Đại học)
  • Trường Đại học kiến trúc Hà Nội - KTA (Hệ Đại học)
  • Trường Đại học LÂM NGHIỆP (cơ sở 2) - LNS (Hệ Đại học)
  • Trường Đại học LÂM NGHIỆP - LNS (Hệ Cao đẳng)
Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Kiến trúc cảnh quan

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Xét tuyển nghề từ THCS (hết lớp 9) Học bổ túc