Ngành Giáo dục Công dân

Ngành Giáo dục Công dân đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chuyên môn phục vụ giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân ở các cấp học.

Ngành Giáo dục Công dân đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chuyên môn phục vụ giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân ở các cấp học.

Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

  • Giảng dạy môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật ở trường trung học phổ thông.
  • Giảng dạy môn Giáo dục Công dân ở trường trung học cơ sở.
  • Làm công tác nghiên cứu, chuyên viên tại các viện nghiên cứu giáo dục, các cơ sở giáo dục.
  • Làm chuyên viên tại các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội thuộc hệ thống chính trị các cấp.

Xem thông tin tuyển sinh ngành giáo dục công dân tại đây 

 

Bài chia sẻ Hướng nghiệp từ thành viên

Bổ sung thêm nội dung cho bài viết này, hoặc chia sẻ thông tin nghề nghiệp, hướng nghiệp có liên quan đến ngành nghề này cho các em.

Gửi tin
Bạn ơi! Đăng nhập để comment bài này.Đăng nhập
Bạn có ngạc nhiên khi thấy họ làm việc

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Xét tuyển nghề từ THCS (hết lớp 9) Học bổ túc