Ngành Giáo dục Đặc biệt

Ngành Giáo dục Đặc biệt ra đời đáp ứng nhu cầu đào tạo giáo viên dạy trẻ khuyết tật đang rất thiếu ở các trường và các đơn vị đào tạo trong cả nước.

Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực để giáo dục trẻ em và học sinh theo định hướng chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt và các cơ sở giáo dục hòa nhập bậc mầm non, tiểu học, một số cơ sở giáo dục tương đương,... Ngoài ra, có khả năng thích ứng với đổi mới giáo dục hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; có khả năng giải quyết những vấn đề của thực tiễn và không ngừng nâng cao năng lực nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt. Sinh viên có thể tiếp tục học ở bậc học cao hơn về lĩnh vực giáo dục tiểu học ở các trường đại học trong và ngoài nước.

chương trình đào tạo sẽ theo hướng giáo dục hòa nhập, nghĩa là người học sẽ được trang bị kiến thức về giáo dục trẻ khuyết tật nói chung và cách thức hỗ trợ trẻ các loại tật. Người học sẽ tiếp cận chương trình học tập theo vấn đề mà mọi loại tật đều cần giải quyết, như cách đánh giá trẻ khuyết tật, cách thực hiện can thiệp sớm - giáo dục sớm, cách xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân. Bên cạnh đó, chương trình còn cung cấp kiến thức sâu hơn về một loại tật; đảm bảo cho người học sau này có thể làm việc trong môi trường hòa nhập hoặc môi trường giáo dục chuyên biệt. 

Nguồn tham khảo http://hcmup.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=5705%3Akhoa-giao-dc-c-bit&catid=2535%3Acac-n-v-trc-thuc&Itemid=4357&lang=vi&site=144

https://m.hcmup.edu.vn/vi/khoa-bo-mon/khoa-gddb

 

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Giáo dục Đặc biệt

Nội dung do bạn đọc đóng góp cho Ngành Giáo dục Đặc biệt

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Bạn muốn đóng góp nội dung cho Ngành Giáo dục Đặc biệt, bấm vào đây.

Đóng góp nội dung

Video clip liên quan Ngành Giáo dục Đặc biệt

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Giáo dục Đặc biệt

  • Trường đại học sư phạm Hà Nội - SPH (Hệ Đại học)
  • Trường đại học sư phạm TP.HCM - SPS (Hệ Đại học)
  • Trường Cao đẳng Sư phạm trung ương TP.Hồ Chí Minh - CM3 (Hệ Cao đẳng)
  • Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang - CM2 (Hệ Cao đẳng)
  • Trường cao đăng sư phạm trung ương- CM1 (Hệ Cao đẳng)
Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Giáo dục Đặc biệt

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Xét tuyển nghề từ THCS (hết lớp 9) Học bổ túc