Ngành Quản lý công

Chương trình cử nhân Quản lý Công nhằm cung cấp cho các sinh viên kiến thức kinh tế – xã hội, pháp luật, và kỹ năng quản lý trong khu vực công nhằm đáp ứng có hiệu quả nhu cầu phát triển của cộng đồng và người dân với động lực phụng sự và trách nhiệm xã hội cao nhất.

Ngành Quản lý công

 

Chương trình cử nhân ngành Quản lý công nhằm trang bị cho sinh viên:

 • Kiến thức về nền kinh tế thị trường và vai trò nhà nước trong khu vực công.
 • Khả năng phân tích chính sách, tham gia vào quá trình hoạch định các chiến lược và chính sách phát triển bền vững cho địa phương.
 • Kiến thức quản lý hiện đại và những kỹ năng cần thiết để quản lý có hiệu quả các tổ chức công và phi lợi nhuận nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội trên nền tảng hiểu biết căn bản về luật pháp. Các sinh viên tốt nghiệp có thể tác nghiệp chuyên nghiệp trong khu vực công và khu vực tư nhân liên quan đến quản trị điều hành, quản trị nhân sự, kế toán – tài chính, quan hệ công chúng, và tương tác hiệu quả với người dân và các tổ chức.
 • Khả năng giao tiếp, nhận dạng và đáp ứng nhu cầu phát triển của cộng đồng và người dân.
 • Nhận thức sâu sắc các giá trị công và thái độ chuẩn mực, hiện đại trong quản lý công, hiểu biết về đạo đức, có hành vi chuẩn mực khi tiếp xúc với người dân và có động lực phụng sự đối với xã hội.

Nội dung này được tham khảo từ Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Quản lý công

Video clip liên quan Ngành Quản lý công

Các trường có đào tạo Ngành Quản lý công

 • Trường Đại học kinh tế quốc dân - KHA (Hệ Đại học)
 • Học viện báo chí - tuyên truyền - HBT (Hệ Đại học)
 • Trường đại học kinh tế & quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên) DTE (Hệ Đại học)
 • Trường đại học Kinh Tế TP.HCM KSA (Hệ Đại học)
 • Trường cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long (D57) (Hệ Cao đẳng)
 • Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế - C33 (Hệ Cao đẳng)
 • Trường Cao đẳng Sơn La - CDD1402 (Hệ Cao đẳng)
 • Trường cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng (CST) (Hệ Cao đẳng)
 • Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình - 2301 (Hệ Cao đẳng)
 • Trường cao đẳng kinh tế - công nghệ TP.HCM(*) - CET (Hệ Cao đẳng)
Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Quản lý công