Ngành Kinh doanh thời trang và dệt may

Kinh doanh thời trang và dệt may thuộc nhóm ngành kinh doanh. Ngành này cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên ngành giúp người học trở thành nhà kinh doanh trong lĩnh vực thời trang và dệt may.

Ngành Kinh doanh thời trang và dệt may

Người học được trang bị các kiến thức về  kinh tế, quản lý, dệt may và thời trang; có kỹ năng quản trị, tổ chức, kết nối liên ngành, tương lai có thể điều hành các loại hình doanh nghiệp trong lĩnh vực thời trang và dệt, may; có tư duy nghiên cứu độc lập; có khả năng thích nghi nhanh chóng, có năng lực đồng cảm và tự học nâng cao trình độ theo yêu cầu công việc

 

Nội dung được tham khảo từ:
- HUFI - Đại học công nghệ thực phẩm

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Kinh doanh thời trang và dệt may

Video clip liên quan Ngành Kinh doanh thời trang và dệt may

Các trường có đào tạo Ngành Kinh doanh thời trang và dệt may

  • Trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên - SKH (Hệ Đại học)
  • Trường đh quốc tế RMIT Việt Nam - RMU (Hệ Đại học)
Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Kinh doanh thời trang và dệt may