Ngành Quản lý dự án

Ngành Quản lý dự án

Hướng nghiệp Việt

Quản lý dự án (Project Management) là ngành học nghiên cứu về hoạt động hoạch định, theo dõi và kiểm soát các khâu liên quan đến toàn bộ dự án. Quản lý dự án đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế. Nhờ có đội ngũ nhân lực này, mà nhà quản lý có thể theo dõi được tiến độ công việc, hoạch định và kiểm soát tốt được các ngân sách, hoàn thành được các yêu cầu đã định ra từ trước.

Ngành Bảo hiểm

Ngành Bảo hiểm

Hướng nghiệp Việt

Đào tạo Cử nhân Kinh tế có kiến thức toàn diện về ngành tài chính – ngân hàng và kiến thức chuyên sâu về ngành bảo hiểm nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực có chuyên môn cao về quản lý ở các tổ chức tài chính nói chung, các tổ chức bảo hiểm nói riêng. 

Ngành Quản lý công

Ngành Quản lý công

Hướng nghiệp Việt

Chương trình cử nhân Quản lý Công nhằm cung cấp cho các sinh viên kiến thức kinh tế – xã hội, pháp luật, và kỹ năng quản lý trong khu vực công nhằm đáp ứng có hiệu quả nhu cầu phát triển của cộng đồng và người dân với động lực phụng sự và trách nhiệm xã hội cao nhất.

Ngành Quan hệ lao động

Ngành Quan hệ lao động

Hướng nghiệp Việt

Quan hệ lao động là một lĩnh vực rộng lớn và hấp dẫn liên quan đến quản trị nguồn nhân lực, công đoàn, luật lao động, kinh tế lao động. Vì vậy, ngành học này được đào tạo lâu đời ở nhiều trường đại học danh tiếng ở các nước có nền giáo dục tiên tiến như Mỹ, Úc, Đức, Thuỵ Điển. Ở Việt Nam, Đại học Tôn Đức thắng là trường đại học đầu tiên đào tạo ngành Quan hệ lao động.

 

Ngành Thương mại điện tử

Ngành Thương mại điện tử

Hướng nghiệp Việt

Chương trình đào tạo kỹ sư Hệ thống thông tin chuyên ngành Thương Mại Điện Tử được xây dựng và triển khai để đáp ứng nhu cầu nguồn lực chất lượng cao, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về thương mại điện tử, có năng lực tổ chức và phát triển các ứng dụng tin học hỗ trợ các hoạt động giao dịch điện tử, thương mại, kinh doanh điện tử, chứng thực và an toàn trong giao dịch điện tử.

Ngành Kinh doanh thời trang và dệt may

Ngành Kinh doanh thời trang và dệt may

Hướng nghiệp Việt

Kinh doanh thời trang và dệt may thuộc nhóm ngành kinh doanh. Ngành này cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên ngành giúp người học trở thành nhà kinh doanh trong lĩnh vực thời trang và dệt may.

Ngành Khoa học quản lý

Ngành Khoa học quản lý

Hướng nghiệp Việt

Khoa học quản lý (Management Science) là ngành học cung cấp những tri thức khoa học về: Lãnh đạo và Quản lý, Những phẩm chất, năng lực, kỹ năng cần có để trở thành một nhà quản lý giỏi; Nghiên cứu Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý trong các cơ quan Đảng, Nhà nước; Quản lý doanh nghiệp, Quản lý makerting, Quản lý sản xuất và bán hàng, Quản lý dự án… 

Ngành Bất động sản

Ngành Bất động sản

Nguyễn Dũng Vn

Tìm hiểu Ngành Bất động sản