Ngành Tâm lý học giáo dục

Tâm lý học giáo dục (tiếng Anh là Psychology and Education) là ngành học nghiên cứu về cách mà con người học được từ môi trường giáo dục xung quanh. 

Ngành Tâm lý học giáo dục

Ngành học này liên quan đến những phương pháp học khác nhau, thường tập trung vào những đối tượng người học có nhu cầu đặc biệt như trẻ em có năng khiếu và người khuyết tật về thể chất hay tinh thần.

Nội dung chương trình

 • Kiến thức giáo dục đại cương:Nhóm các môn học về tư tưởng Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Pháp luật; Tiếng Anh; Tin học;...
 • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:
  + Các môn cơ sở: Nhập môn Tâm lý học,Tâm lý học nhận thức, Tâm lý học nhân cách, Lịch sử Tâm lý học, Tâm lý học phát triển, Tổ chức hoạt động dạy học, Tổ chức hoạt động giáo dục
  + Các môn chuyên ngành: Tham vấn tâm lý, Tâm lý học quản lý,Tâm lý học chẩn đoán, Tâm bệnh học, Tâm lý học giới tính, Giáo dục giới tính, Tâm lý học gia đình, Giáo dục gia đình, Giáo dục kỹ năng sống,… 

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Tâm lý học giáo dục

Video clip liên quan Ngành Tâm lý học giáo dục

Các trường có đào tạo Ngành Tâm lý học giáo dục

 • Trường đại học sư phạm Hà Nội - SPH (Hệ Đại học)
 • Học viện quản lý giáo dục - HVQ (Hệ Đại học)
 • Trường đại học Sư Phạm (ĐH Huế) DHS (Hệ Đại học)
 • Trường đại học Quy Nhơn - DQN (Hệ Đại học)
 • Trường đại học Sư Phạm (ĐH Thái Nguyên) - DTS (Hệ Đại học)
 • Trường đại học sư phạm TP.HCM - SPS (Hệ Đại học)
Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Tâm lý học giáo dục