Ngành Toán kinh tế

Ngành Toán kinh tế

Kiến thức

 • Chương đào tạo thạc sĩ ngành Toán kinh tế trang bị cho học viên các kiến thức về Toán học sát với thực tiễn, do vậy học viên tốt nghiệp chương trình thạc sĩ có khả năng:
 • Hệ thống các kiến thức, phương pháp sử dụng các mô hình và các phương trình toán học để mô tả cơ cấu, sự vận hành các hệ thống trong từng lĩnh vực ứng dụng;
 • Vận dụng các kiến thức vào nghiên cứu giải quyêt các vấn đề liên quan đến Toán kinh tế, đặc biệt trong kinh tế - tài chính;
 • Thích ứng và cập nhật những kiến thức mới trên nền tảng những kiến thức đã được trang bị;
 • Phát hiện và tìm ra giải pháp cho những vấn đề trong thực tiễn có liên quan đến chuyên ngành được đào tạo;
 • Tổng hợp, so sánh và đánh giá những giải pháp cho các thực tiễn để tìm ra giải pháp tối ưu.

 

Kỹ năng

 • Có kỹ năng xác định vấn đề cần giải quyết, tìm ra giải pháp, so sánh và lựa chọn giải pháp tối ưu
 • Có kỹ năng thu thập và xử lý số liệu bằng các công cụ định lượng truyền thống và hiện đại, phân tích dữ liệu để làm cơ sở ra quyết định và tìm giảm pháp tối ưu
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ để vận dụng thành thạo các mô hình phân tích định lượng và các mô hình toán học ứng dụng để giải quyết vấn đề thực tiễn.
 • Có khả năng xây dựng giải pháp và triển khai các giải pháp đề ra.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Toán kinh tế

Video clip liên quan Ngành Toán kinh tế

Các trường có đào tạo Ngành Toán kinh tế

 • Hệ đại học chính quy Trường đại học Kinh Tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) QSK (Hệ Đại học)
 • Trường Đại học kinh tế quốc dân - KHA (Hệ Đại học)
 • Trường đại học khoa học(ĐH Huế) DHT (Hệ Đại học)
 • Trường đại học khoa học (ĐH Thái Nguyên) DTZ (Hệ Đại học)
 • Trường đại học Kinh Tế TP.HCM KSA (Hệ Đại học)
Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Toán kinh tế