Ngành Kinh tế phát triển

Tất cả các quốc gia trên thế giới đã và đang theo đuổi các mục tiêu riêng của mình nhưng đều hướng đến một mục tiêu chung duy nhất: Phát triển quốc gia trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Để thực hiện mục tiêu này, các quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển, đều tiến hành đào tạo một ngành học rất quan trọng là Kinh tế phát triển. Ngành Kinh tế phát triển được xem là ngành “trẻ” so với nhiều ngành thuộc lĩnh vực kinh tế khác.

Ngành Kinh tế phát triển

Chương trình đào tạo cử nhân Kinh tế phát triển ở hầu hết các trường đại học, học viện đều chú trọng trang bị kiến thức nền tảng về kinh tế, kinh tế phát triển, song song với cung cấp kiến thức cơ bản về doanh nghiệp và thị trường.

Chương trình đào tạo cử nhân Kinh tế phát triển ở hầu hết các trường đại học, học viện đều chú trọng trang bị kiến thức nền tảng về kinh tế, kinh tế phát triển, song song với cung cấp kiến thức cơ bản về doanh nghiệp và thị trường.

Những chương trình này đồng thời chú trọng trang bị các kỹ năng làm việc cần thiết như phân tích kinh tế vĩ mô, phân tích kinh doanh, phân tích tài chính, kết hợp với kỹ năng làm việc khác như sử dụng các phần mềm máy tính phân tích dữ liệu thống kê, kỹ năng thuyết trình...

Đặc biệt, chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế phát triển ở một vài trường đại học ở Việt Nam hiện nay còn được thiết kế để trang bị kiến thức chuyên sâu về kinh tế phát triển và chú trọng đặc biệt vào việc trang bị kỹ năng làm việc đối với chuyên ngành này, trước hết là việc ứng dụng các phần mềm máy tính phân tích thống kê, phân tích dữ liệu lớn trong kinh tế và quản lý (big data), Blockchain...

 

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Kinh tế phát triển

Video clip liên quan Ngành Kinh tế phát triển

Các trường có đào tạo Ngành Kinh tế phát triển

  • Trường Đại học kinh tế quốc dân - KHA (Hệ Đại học)
  • Trường đại học kinh tế & quản trị kinh doanh (ĐH Thái Nguyên) DTE (Hệ Đại học)
  • Trường đại học Phạm Văn Đồng - DPQ (Hệ Đại học)
  • Trường đại học kinh tế (ĐHQG Hà Nội) QHE (Hệ Đại học)
  • Trường đại học thủy lợi - TLA (Hệ Đại học)
  • Trường đại học Nha Trang - TSN (Hệ Đại học)
  • Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kontum ( ĐH Đà Nẵng) DDP (Hệ Đại học)
Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Kinh tế phát triển