Ngành Quan hệ quốc tế

Quan hệ Quốc tế là một ngành khoa học mang tính liên ngành, nghiên cứu có hệ thống những quan hệ chính trị, kinh tế giữa chính phủ và con người ở các quốc gia trên thế giới, trên cơ sở so sánh những hệ thống kinh tế và chính trị khác nhau.

 

 

Ngành Quan hệ quốc tế

Mục tiêu đào tạo

Sinh viên theo học ngành này sẽ nắm được căn nguyên, bản chất lịch sử, địa lý, tôn giáo, văn hóa… của những mối quan hệ quốc tế hiện tại. Ngành quan hệ quốc tế cung cấp cho sinh viên một khối kiến thức khoa hoc xã hội vững chắc trong nhiều lĩnh vực khác nhau cùng với những kĩ năng hữu ích. Bên cạnh những kiến thức căn bản (về lịch sử, địa lý, văn hóa – xã hội các nước), sinh viên ngành QHQT sẽ được học cách phân tích khái niệm và ý tưởng để có thể hệ thống, giải thích, hiểu, phân tích và so sánh được mối quan hệ giữa các quốc gia

Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp:

Sinh viên sẽ có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp tương lai trong các lĩnh vực liên quan đến chính phủ, luật pháp, kinh doanh, truyền thông, giáo dục, các tổ chức quốc tế, v.v.

Tuy nhiên, sinh viên cần lưu ý rằng một số công việc trên yêu cầu phải được đào tạo thêm về chuyên môn sau khi tốt nghiệp. Như vậy, Bằng cử nhân Quan hệ Quốc tế chỉ nên coi như một chứng nhận sinh viên đã nắm được phương pháp luận và kiến thức cơ bản của nhiều lĩnh vực khác nhau; từ đó, sinh viên có thể phát triển tiếp những lĩnh vực mà mình quan tâm nhất, hơn là coi nó như một tấm bằng để đi làm ngay.

Cần phải phân định rõ ngành Quan hệ Quốc tế chỉ nghiên cứu một bộ phận trong khái niệm “Quốc tế” – vốn bao hàm rất nhiều vấn đề (về con người, ngôn ngữ, văn hóa, truyền thống…) vượt trên ranh giới lãnh thổ các quốc gia.

 

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Quan hệ quốc tế

Video clip liên quan Ngành Quan hệ quốc tế

Các trường có đào tạo Ngành Quan hệ quốc tế

  • HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ (hệ quân sự)- NQH (Hệ Đại học)
  • HỌC VIỆN NGOẠI GIAO - HQT (Hệ Đại học)
  • Học viện báo chí - tuyên truyền - HBT (Hệ Đại học)
  • Đại học Duy Tân - DDT (Hệ Đại học)
  • Trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM) - QSX (Hệ Đại học)
  • Trường đại học kinh tế -tài chính TP.HCM(*) - KTC (Hệ Đại học)
  • Trường đại học ngoại ngữ - tin học TP.HCM (*) - DNT (Hệ Đại học)
  • Trường đại học dân lập Đông Đô (*) - DDD (Hệ Đại học)
  • Trường Trường đại học Hòa Bình - Hà Nội (*) - HBU (Hệ Đại học)
  • Trường đại học quốc tế Hồng Bàng (*) - DHB (Hệ Đại học)
Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Quan hệ quốc tế