Ngành Hàn Quốc học

Hàn Quốc học là ngành trang bị kiến thức và kỹ năng tiếng Hàn để vận dụng trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, xuất nhập khẩu, du lịch… 

Ngành Hàn Quốc học

Mục tiêu Đào tạo

Cử nhân Hàn Quốc học được trang bị các kiến thức nền tảng chuyên sâu về ngôn ngữ – văn hóa Hàn Quốc, năng lực tham gia vào thị trường lao động trong nước, khu vực và toàn cầu.
Bên cạnh kiến thức về văn hoá, đất nước và con người Hàn Quốc, cử nhân Hàn Quốc học có thể sử dụng thành thạo ngôn ngữ Hàn Quốc (Topik 4/6) trong giao tiếp, nghiên cứu, giảng dạy; có khả năng biên phiên dịch Hàn – Việt, Việt – Hàn;

Cơ hội nghề nghiệp - Vị trí việc làm

Cử nhân Hàn Quốc học có thể làm biên/phiên dịch viên tiếng Hàn, làm nhân viên hành chính, thư ký văn phòng tại các ngoại giao đoàn, tổ chức quốc tế tại Việt Nam như Korea Foundation, KOICA, làm hướng dẫn viên lữ hành quốc tế, giảng dạy tiếng Hàn…;
Sinh viên tốt nghiệp được giới thiệu việc làm với các tổ chức, công ty, doanh nghiệp có sử dụng tiếng Hàn;
Cử nhân Hàn Quốc học có thể nhận học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Hàn Quốc theo các chuyên ngành khác nhau..

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Hàn Quốc học

Video clip liên quan Ngành Hàn Quốc học

Các trường có đào tạo Ngành Hàn Quốc học

  • Trường đại học dân lập Cửu Long (*) DCL (Hệ Đại học)
  • Trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn (ĐHQG TP.HCM) - QSX (Hệ Đại học)
  • Trường đại học Thái Bình Dương (*) - TBD (Hệ Đại học)
  • Trường Trường đại học Hòa Bình - Hà Nội (*) - HBU (Hệ Đại học)
  • Trường đại học quốc tế Hồng Bàng (*) - DHB (Hệ Đại học)
Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Hàn Quốc học