Ngành Trung Quốc học

Trung Quốc học là ngành nghiên cứu và sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, thương mại, du lịch, ngoại giao. Chương trình đào tạo ngành Trung Quốc học đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng quốc tế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Đại học Ngôn ngữ và Văn hoá Bắc Kinh (Trung Quốc), Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo (Đài Loan).

Ngành Trung Quốc học

Mục tiêu Đào tạo

Cử nhân Trung Quốc học có kiến thức về văn hoá, xã hội Trung Quốc và có thể sử dụng thành thạo tiếng Trung (HSK 6), một trong những ngôn ngữ có số lượng người nói đông nhất trên thế giới trong giao tiếp, biên/ phiên dịch, giảng dạy và nghiên cứu;

 

Cơ hội nghề nghiệp - Vị trí việc làm

Cử nhân Trung Quốc học có thể làm biên/ phiên dịch, nhân viên hành chính, thư ký văn phòng tại các cơ quan ngoại giao, sở ngoại vụ, các doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong; làm hướng dẫn viên kiêm thông dịch viên cho các công ty Lữ hành; giảng dạy tiếng Trung Quốc;
Cử nhân Trung Quốc học có thể tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn và nhận học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong theo các chuyên ngành khác nhau..

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Trung Quốc học

Video clip liên quan Ngành Trung Quốc học

Các trường có đào tạo Ngành Trung Quốc học

  • Trường đại học dân lập Cửu Long (*) DCL (Hệ Đại học)
  • Trường đại học Thái Bình Dương (*) - TBD (Hệ Đại học)
  • Trường Trường đại học Hòa Bình - Hà Nội (*) - HBU (Hệ Đại học)
  • Trường đại học quốc tế Hồng Bàng (*) - DHB (Hệ Đại học)
Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Trung Quốc học