Ngành Toán kinh tế

Ngành Toán kinh tế

Hướng nghiệp Việt
Ngành Tâm lý học giáo dục

Ngành Tâm lý học giáo dục

Hướng nghiệp Việt

Tâm lý học giáo dục (tiếng Anh là Psychology and Education) là ngành học nghiên cứu về cách mà con người học được từ môi trường giáo dục xung quanh. 

Ngành Địa lý học

Ngành Địa lý học

Hướng nghiệp Việt

Địa lý học, ngày nay, đã trở thành một ngành khoa học mang tính tổng hợp và tính liên ngành cao, tích hợp giữa ba mảng kiến thức khoa học tự nhiên, kinh tế - xã hội và kỹ thuật-công nghệ, thể hiện ở ba lĩnh vực chính: Địa lý tự nhiên - môi trường, Địa lý nhân văn và Địa thông tin.

 

Ngành Kinh tế phát triển

Ngành Kinh tế phát triển

Hướng nghiệp Việt

Tất cả các quốc gia trên thế giới đã và đang theo đuổi các mục tiêu riêng của mình nhưng đều hướng đến một mục tiêu chung duy nhất: Phát triển quốc gia trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội và môi trường. Để thực hiện mục tiêu này, các quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển, đều tiến hành đào tạo một ngành học rất quan trọng là Kinh tế phát triển. Ngành Kinh tế phát triển được xem là ngành “trẻ” so với nhiều ngành thuộc lĩnh vực kinh tế khác.

Ngành Thống kê kinh tế

Ngành Thống kê kinh tế

Hướng nghiệp Việt

Ngành Thống kê kinh tế, bạn cũng thường gặp tên ngành thống kê kinh doanh. Hai tên ngành này có các khai niệm và đăc trưng khá trùng khớp với nhau. 

Ngành Kinh tế đầu tư

Ngành Kinh tế đầu tư

Hướng nghiệp Việt

Cử nhân chuyên ngành Kinh tế đầu tư đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực về chuyên môn để thực hiện công tác phân tích, hoạch định, tổ chức, thực thi và quản lý hoạt động đầu tư ở phạm vi quốc gia, địa phương, vùng, ngành, các tố chức kinh tế - xã hội; Các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài… một cách độc lập; Có kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao tiếp nhằm thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường.

Ngành Kinh tế chính trị

Ngành Kinh tế chính trị

Hướng nghiệp Việt

Ngành kinh tế chính trị có vai trò cần thiết trong các hoạt động phân tích, đánh giá và xử lý các tình huống kinh tế - xã hội nảy sinh trong thực tiễn. Là cơ sở xây dựng các hoạt động tham mưu tư vấn cho các cấp lãnh đạo, quản lý trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức cũng như  điều khiển các hoạt động kinh tế - xã hội. 

Ngành Nhân học

Hướng nghiệp Việt

Nhân học là ngành khoa học cơ bản, độc lập, xuất hiện vào nửa cuối thế kỷ XIX, là ngành phổ biến ở những nước nói tiếng Anh. Ngành học này có đối tượng nghiên cứu là con người, nghiên cứu mọi hình thái sinh học, kinh tế – xã hội – văn hóa của con người trong các cộng đồng cư dân, dân tộc với những nếp sống khác nhau và trong nhiều thời kỳ khác nhau.

Ngành Tâm lý học

Hướng nghiệp Việt

Tâm lý học thuộc khối khoa học xã hội, chuyên nghiên cứu về hành vi của con người thông qua những biểu hiện về tâm trí cũng như mọi mặt của ý thức, vô thức và tư duy. 

Ngành Xã hội học

Ngành Xã hội học

Hướng nghiệp Việt

Xã hội học (Sociology)

 

Ngành Quản lý nhà nước

Ngành Quản lý nhà nước

Hướng nghiệp Việt

Ngành quản lý nhà nước (Tên Tiếng Anh: State Management) là một ngành học về những thủ tục hành chính nhà nước, nghiên cứu một cách tổng quát nhất về những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, về tư tưởng của Nhà nước trong các hoạt động chính trị – xã hội. Từ đó sinh viên có thể nêu lên những sáng kiến, giải pháp hoặc quan điểm cá nhân tới những vấn đề còn tồn tại trong thủ tục hành chính và các hoạt động kinh tế, chính trị và xã hội của đất nước.

Ngành Quan hệ quốc tế

Ngành Quan hệ quốc tế

Hướng nghiệp Việt

Quan hệ Quốc tế là một ngành khoa học mang tính liên ngành, nghiên cứu có hệ thống những quan hệ chính trị, kinh tế giữa chính phủ và con người ở các quốc gia trên thế giới, trên cơ sở so sánh những hệ thống kinh tế và chính trị khác nhau.

 

 

Ngành Kinh tế quốc tế

Ngành Kinh tế quốc tế

Hướng nghiệp Việt

 Kinh tế quốc tế (tiếng Anh là International Economics) là một ngành đào tạo thuộc nhóm ngành của kinh tế học, nghiên cứu sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa các quốc gia.

Ngành Chính trị học

Ngành Chính trị học

Hướng nghiệp Việt
Ngành Hàn Quốc học

Ngành Hàn Quốc học

Hướng nghiệp Việt

Hàn Quốc học là ngành trang bị kiến thức và kỹ năng tiếng Hàn để vận dụng trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, xuất nhập khẩu, du lịch… 

Ngành Nhật Bản học

Ngành Nhật Bản học

Hướng nghiệp Việt

Tiếng Nhật được xem là ngôn ngữ quốc tế, theo đó ngôn ngữ Nhật đã trở thành ngành học thịnh hành bậc nhất trong khối Ngôn ngữ học Châu Á. Chương trình đào tạo ngành Nhật Bản học đào tạo nguồn nhân lực tiếng Nhật cùng với kiến thức về văn hoá Nhật Bản, đạo đức tốt và năng lực chuyên môn vững vàng, tham gia vào thị trường lao động trong nước, khu vực và toàn cầu.

Ngành Quốc tế học

Ngành Quốc tế học

Hướng nghiệp Việt

Quốc tế  học (có tên tiếng Anh là International Studies) được biết đến là một ngành học chuyên nghiên cứu những kiến thức có liên quan đến khoa học chính trị, khoa học xã hội hay có liên quan đến những kiến thức về nhân văn (lịch sử, văn hóa quốc tế. và ngoại ngữ). Nhưng trọng tâm chính của ngành này là chuyên nghiên cứu đào tạo về các vấn đề toàn cầu xuyên suốt từ quá khứ cho tới hiện tại bao gồm các vấn đề về hòa bình, vấn đề xung đột kinh tế chính trị giữa các quốc gia với nhau, và so sánh các hệ thống xã hội, chính trị các nghiên cứu về các vấn đề quốc tế có tính chất xuyên biên giới. Để từ đó người học có thể áp dụng và sáng tạo với nền văn minh, kinh tế của quốc gia khác trên thế giới vào dân tộc, quốc gia mình.

Ngành Đông phương học

Ngành Đông phương học

Hướng nghiệp Việt

Hiểu một cách khái quát, Đông phương học là ngành học tìm hiểu về lịch sử, địa lý, kinh tế, chính trị, ngôn ngữ, văn hóa… các nước phương đông. Với những bạn có thiên hướng về ngành xã hội, muốn tìm tòi, khám phá và nghiên cứu những điều mới mẻ từ các quốc gia thì Đông phương học chính là một lựa chọn vô cùng phù hợp. 

Ngành Đông Nam Á học

Ngành Đông Nam Á học

Hướng nghiệp Việt

Đông Nam Á còn ngày càng trở nên đoàn kết, gắn bó với nhau biểu hiện qua sự hình thành của Cộng đồng ASEAN từ cuối năm 2015 cho đến nay. Tầm quan trọng và sức hấp dẫn của khu vực này đã thúc đẩy sự hình thành của nhiều trung tâm nghiên cứu và đào tạo về Đông Nam Á học trên khắp thế giới. 

Ngành Trung Quốc học

Ngành Trung Quốc học

Hướng nghiệp Việt

Trung Quốc học là ngành nghiên cứu và sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, thương mại, du lịch, ngoại giao. Chương trình đào tạo ngành Trung Quốc học đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng quốc tế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của Đại học Ngôn ngữ và Văn hoá Bắc Kinh (Trung Quốc), Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo (Đài Loan).