Ngành Địa chất học

Ngành Địa chất học

Hướng nghiệp Việt

  Học ngành Địa chất học bạn sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng để giải quyết các vấn đề liên quan đến bề mặt và trong lòng đất, những biến đổi của trái đất có thể ảnh hưởng đến cuộc sống con người. Từ đó, vận dụng hiệu quả trong quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và khoáng sản tự nhiên.

Ngành Hoá học

Ngành Hoá học

Hướng nghiệp Việt

Chương trình đào tạo ngành Hóa học trang bị cho sinh viên những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu và những kỹ năng thực hành cơ bản thuộc lĩnh vực Hóa học để có thể làm việc trong các lĩnh vực Nông nghiệp, Thủy sản, Môi trường, Thực phẩm và Dược phẩm.

Ngành Khoa học vật liệu

Ngành Khoa học vật liệu

Hướng nghiệp Việt
Ngành Vật lý học

Ngành Vật lý học

Hướng nghiệp Việt

Ngành vật lý học trang bị cho người học các kiến thức chuyên ngành hạt nhân, vật lý lý thuyết, vật lý địa cầu, vật lý chất rắn, vật lý điện tử, vật lý điện tủ, vật lý tin học và vật lý ứng dụng.