Ngành Sinh học

Ngành Sinh học hướng đến đào tạo cho người học các kiến thức, kỹ năng nền tảng và chuyên sâu liên quan đến từng đối tượng sinh học cụ thể như động vật, thực vật, vi sinh vật… học về cách thức hình thành, phát triển, tiến hóa các thay đổi về hình thái, sinh hóa, sinh lý, trao đổi chất, di truyền, sinh học phân tử... của các sinh vật. Từ đó làm cơ sở để hình thành nên các công trình nghiên cứu có giá trị khoa học, đưa ra các đề xuất mang tính ứng dụng cao cho ngành có liên quan gần là ngành Công nghệ Sinh học phát triển.

 

Ngành Sinh học

Chính vì Sinh học là nền tảng cho Công nghệ Sinh học nên khi tham gia vào thị trường lao động, cả ngành sinh học và công nghệ sẽ có mối quan hệ cùng hỗ trợ nhau trong lúc làm việc và cơ hội nghề nghiệp tại đa số các vị trí là tương đương.

Mặt bằng chung, các đơn vị khi tuyển dụng cho một vị trí đều đăng tuyển cho cả ngành Sinh học và Công nghệ Sinh học nhưng sẽ tùy thuộc vào mục tiêu tuyển dụng mà trong quá trình tuyển chọn ứng viên, nhà tuyển dụng sẽ có ưu tiên hơn cho ngành Sinh học hay Công nghệ Sinh học. Ví dụ: Đối với các công việc liên quan đến nghiên cứu nhằm chọn giống trên thực vật / động vật, di truyền phân tử, công việc tại các đơn vị tài nguyên môi trường, đa dạng tiến hóa… sẽ ưu tiên cho các bạn có kiến thức vững về các đối tượng trên sinh học, tốt nghiệp từ ngành Sinh học. Đối với các công việc liên quan đến quy trình sản xuất thì sẽ có ưu tiên một chút cho các bạn đã có kiến thức về Công nghệ Sinh học.

Nội dung này được tham khảo từ Trường đại học Khoa Học Tự Nhiên (ĐHQG TP.HCM)

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Sinh học

Video clip liên quan Ngành Sinh học

Các trường có đào tạo Ngành Sinh học

  • Trường đại học sư phạm Hà Nội - SPH (Hệ Đại học)
  • Trường đại học Phú Yên DPY (Hệ Đại học)
  • Trường đại học Khoa Học Tự Nhiên (ĐHQG TP.HCM) QST (Hệ Đại học)
  • Trường đại học Đà Lạt TDL (Hệ Đại học)
  • Trường đại học Cần Thơ TCT (Hệ Đại học)
  • Trường đại học Tây Nguyên - TTN (Hệ Đại học)
Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Sinh học