Ngành Truyền thông quốc tế

Ngành Truyền thông quốc tế

Hướng nghiệp Việt

Số trường Đào tạo ngành Truyền thông quốc tế; 2 trường (theo CSDL của Hướng nghiệp Việt)

Ngành Lưu trữ học

Ngành Lưu trữ học

Hướng nghiệp Việt

Cùng với dòng chảy của thời gian, tài liệu lưu trữ đã trở thành một loại cổ vật đặc biệt, cần được nâng niu, gìn giữ, bởi nó hàm chứa trong mình những thông điệp từ quá khứ. Với mong muốn nối dài sức sống cho tài liệu lưu trữ, xã hội cần phải có một nghề, đó là nghề lưu trữ. Đây là nghề giúp Nhà nước, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lựa chọn và lưu giữ những văn bản và giấy tờ, hình ảnh, bộ phim, bản vẽ, hồ sơ... một cách khoa học và trật tự nhằm phục vụ kịp thời cho các nhu cầu khác nhau của đời sống xã hội. Nghề lưu trữ góp phần giữ gìn kho tàng tri thức của nhân loại qua các thời kỳ.

Ngành Công nghệ truyền thông

Ngành Công nghệ truyền thông

Hướng nghiệp Việt

Ngành công nghệ truyền thông trước đây thường được gộp chung đào tạo cùng với ngành Công nghệ thông tin, nhưng hiện nay ngành Công nghệ truyền thông đã được yêu cầu đào tạo độc lập.

Ngành Thông tin - thư viện

Ngành Thông tin - thư viện

Hướng nghiệp Việt

Đầu ra của ngành là những cử nhân có năng lực chuyên môn thành thao trong việc phát triển nguồn lực thông tin; xử lý thông tin; tổ chức hệ thống tra cứu; lưu giữ, bảo quản tài liệu; số hóa tài liệu; xây dựng cơ sở dữ liệu, các bộ sưu tập số, các sản phẩm thông tin đa phương tiện; tổ chức các dịch vụ thông tin - thư viện đến mọi đối tượng người dùng tin; nắm chắc các hệ quản trị thư viện trong việc quản trị thông tin, tài liệu...

Ngành Bảo tàng học

Ngành Bảo tàng học

Hướng nghiệp Việt

Đào tạo cử nhân ngành Bảo tàng học có kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về ngành Bảo tàng học, kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật; có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp; kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm, đáp ứng yêu cầu xã hội.

Ngành Quan hệ công chúng

Ngành Quan hệ công chúng

Hướng nghiệp Việt

Quan hệ công chúng (Tiếng Anh: Public Relations, viết tắt là PR) là việc một cơ quan tổ chức hay doanh nghiệp chủ động quản lý các quan hệ giao tiếp cộng đồng để tạo dựng và giữ gìn một hình ảnh tích cực của mình. Mục đích của quan hệ công chúng là thông báo cho công chúng, khách hàng tiềm năng, nhà đầu tư, đối tác, nhân viên và các bên liên quan khác, và cuối cùng thuyết phục họ duy trì quan điểm tích cực hoặc thuận lợi cho tổ chức, lãnh đạo, sản phẩm hoặc dịch vụ.

Ngành Quản lý thông tin

Ngành Quản lý thông tin

Hướng nghiệp Việt

Ngành Quản lý thông tin (QLTT) đào tạo cho xã hội đội ngũ lao động có hiểu biết giao thoa giữa các lĩnh vực thông tin, công nghệ thông tin và truyền thông để có thể thiết lập và quản lý hệ thống lưu giữ và cung cấp thông tin hỗ trợ cho quá trình vận hành và ra quyết định trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Ngành Xuất bản

Ngành Xuất bản

Hướng nghiệp Việt

Ngành Xuất bản là ngành đào tạo mang tính chuyên môn, theo CSDL của Hướng nghiệp Việt, ngành xuất bản chỉ được đào tạo tại Học viện báo chí - tuyên truyền và được phân ra các chuyên ngành chuyên sâu hơn 

Ngành Báo chí

Ngành Báo chí

Hướng nghiệp Việt

Ngành báo chí nhận được sự quan tâm lớn của xã hội, của các em học sinh, là một trong những ngành được ghi danh tuyển sinh nhiều, và một số trường có điểm chuẩn rất cao. Chúng ta cùng tìm hiểu ngành báo chí, và giải mã các vấn đề hướng nghiệp cho ngành báo chí.

Ngành Truyền thông đại chúng

Ngành Truyền thông đại chúng

Hướng nghiệp Việt

Truyền thông đại chúng, tên tiếng Anh là Mass communication, được hiểu là quá trình định hướng nhằm truyền thông tin về sản phẩm, dịch vụ hay hình ảnh công ty đến khán giả (đại chúng), nhằm phục vụ cho các mục tiêu mà doanh nghiệp đã đặt ra.

Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm

Ngành Kinh doanh xuất bản phẩm

Hướng nghiệp Việt

.Xuất bản phẩm là những tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản. Hiện có 2 trường đào tạo ngành này theo dữ liệu mà Hướng nghiệp Việt tổng hợp.

Ngành Truyền thông đa phương tiện

Ngành Truyền thông đa phương tiện

Hướng nghiệp Việt

Mỹ thuật đa phương tiện hay Truyền thông Đa phương tiện hoặc Multimedia là tên gọi của ngành học ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong việc sáng tạo, thiết kế những sản phẩm mang tính đa phương tiện và tương tác ứng dụng trong các lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, giáo dục và giải trí.
Nghe có vẻ phức tạp nhưng hiểu một cách đơn giản đó là việc thiết kế đồ họa, trò chơi điện tử, làm hoạt hình 3D, thiết kế web, làm phim… tất cả đều thực hiện trên máy tính.
Và hầu như các sản phẩm truyền thông (quảng cáo, truyền hình, Internet…) và giải trí hiện đại (game, điện ảnh, hoạt hình…) bạn sử dụng ngày nay đều là sản phẩm của mỹ thuật đa phương tiện.