Hướng nghiệp Việt thông báo thay đổi thông tin tư vấn bổ túc

Hôm nay 27/07/2020, do các đơn vị và xã hội phải thay đổi các hoạt động để đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Hướng nghiệp Việt xin thông báo:
- Toàn bộ các tư vấn học bổ túc bị tạm thời vô hiệu đến khi có thông báo mới.
- Các lớp bổ túc đã tư vấn lịch trình cụ thể cho một số bạn công nhân, thanh niên ở một số khu vực cũng tạm thời vô hiệu. Theo thông báo mới nhất, thời gian sẽ kéo dài tới 3 tháng. Các bạn chú ý sắp xếp thời gian và hoạt động cho phù hợp.

Hướng nghiệp Việt thông báo thay đổi thông tin tư vấn bổ túc

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Xét tuyển nghề từ THCS (hết lớp 9) Học bổ túc