Hướng nghiệp Việt đã có Sổ tay lựa chọn ngành nghề

Là một tiến trình trong hoạt động hỗ trợ hướng nghiệp, Hướng nghiệp Việt đã xây dựng và đưa vào hoạt động Sổ tay lựa chọn Ngành nghề. Sổ tay này giúp học sinh và giáo viên thuận lợi trong các hoạt động hướng nghiệp, tìm hiểu ngành nghề, xác định và chọn ngành nghề phù hợp.

Hướng nghiệp Việt đã có Sổ tay lựa chọn ngành nghề

 

Khi xem các ngành nghề trên website Hướng nghiệp Việt, học sinh có thể dùng chức năng lưu vào Sổ tay lựa chọn ngành nghề để đánh dấu xem lại khi cần thiết. Sau đó tương ứng với mỗi ngành nghề sẽ có nhiều cấp độ khác nhau để hỗ trợ học sinh phân loại cho từng ngành nghề.

Các bước bao gồm:

- Quan tâm: Hỗ trợ đánh dấu để xem lại trong danh sách các ngành nghề đã lưu vào sổ tay.

- Thích: Liên kê các ngành nghề mà học sinh cảm thấy thích. Khi vào xem ngành nghề cụ thể, click vào nút Thích để đưa ngành nghề vào danh sách này.

- Phù hợp: liệt kê các ngành nghề mà học sinh xác định phù hợp với bản thân.

- Chọn lựa: Thường đây là bước quan trọng cuối cùng với sự hỗ trợ của thầy cô, sẽ xác định các ngành nghề mà học sinh quyết định chọn lựa để theo.

Làm sao để sử dụng Sổ tay

Sổ tay chọn nghề trong trang cá nhân

 Khi đăng nhập vào tài khoản, sẽ có liên kết tới sổ tay thể hiện bằng vùng màu cam, click vào đó để vào xem sổ tay.

Chức năng sổ tay trong từng ngành nghề chi tiết

Sau khi đăng nhập, với mỗi ngành nghề tương ứng trong mục ngành nghề sẽ có các chức năng tương ứng để phân loại tương ứng vào sổ tay.

Hướng nghiệp Việt.

 

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Xét tuyển nghề từ THCS (hết lớp 9) Học bổ túc