Để tiến hành gửi yêu cầu hỗ trợ về Hướng nghiệp Việt, bạn cần đăng nhập tài khoản.

Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng nhập hoặc đăng ký

Đăng ký/Đăng nhập

Trang đăng ký tư vấn hỗ trợ học bổ túc

Bạn cần đăng nhập tài khoản mới có thể đăng ký được.

Nhập họ tên đầy đủ:

Tổ/Ấp , Phường/Xã, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành Phố ( Không cần phải ghi số nhà)

Chọn lớp mà bạn đã học xong. Ví dụ: đang học giữa chừng lớp 7 mà nghỉ, thì không chọn vào "Lớp 7" mà chọn "Lớp 6".

Nếu học buổi nào cũng được thì chọn cả hai.

Nhập quận/huyện mà bạn có thể đi học được. Hướng nghiệp Việt sẽ tìm thông tin các lớp tại quận huyện bạn nhập, nếu không có Hướng nghiệp Việt sẽ tìm khu vực lân cận để thông tin đến bạn.
Lưu ý, gõ tiếng Việt có dấu.

Nếu bạn muốn chia sẻ thêm về vấn đề gián đoạn việc học của bạn, cuộc sống khó khăn của bạn... Hãy chia sẻ tại đây.