Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Lê Thị Như Ý

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Dương

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Dương - Đã học Học xong Lớp 6 - Quận huyện có thể đi học: Thuận An, Bình Dương - Bình Dương

Ngày tiếp nhận
10 July 20242024-07-10 03:23:46