Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Thái Ngọc Thắng

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 8 - Quận huyện có thể đi học: Huyện hóc môn - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Lúc trước do gia đình khó khăn mất khả năng học . Hiện em muốn học tiếp chương trình cấp 2

Ngày tiếp nhận
10 July 20242024-07-10 00:55:44