Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Minh Trí

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Bình Định

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Bình Định - Đã học Học xong Lớp 10 - Quận huyện có thể đi học: Phù Cát - Bình Định

Ngày tiếp nhận
09 July 20242024-07-09 10:16:04