Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
nguyễn hồng nhung

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Đà Nẵng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Đà Nẵng - Đã học Học xong Lớp 11 - Quận huyện có thể đi học: quận cẩm lệ - Đà Nẵng

Ngày tiếp nhận
09 July 20242024-07-09 08:30:30