Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Nguyễn Ngọc Tiên

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: Lâm Đồng

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại Lâm Đồng - Đã học Chưa hết lớp 5 - Quận huyện có thể đi học: Đà Lạt - Lâm Đồng
Thông tin chia sẻ
Vì kinh tế khó khăn nên chỉ mới học tới lớp 4

Ngày tiếp nhận
23 April 20242024-04-23 10:17:09