Trang thông tin tư vấn Hướng nghiệp Việt
Chau út

Thầy/cô/Tình nguyện viên - được cử đồng hành cùng bạn:

Tiến trình hỗ trợ:

Hướng nghiệp Việt đã tiếp nhận và tiến hành các bước đồng hành

Thông tin đăng ký

Ở tại tỉnh: TP. Hồ Chí Minh

Cần tư vấn hỗ trợ về : Học bổ túc tại TP. Hồ Chí Minh - Đã học Học xong Lớp 9 - Quận huyện có thể đi học: Quận Tân Bình TP HCM - TP. Hồ Chí Minh
Thông tin chia sẻ
Mình muốn học lấy bằng 12 để học đại học.....

Ngày tiếp nhận
23 April 20242024-04-23 06:40:23