Cập nhật lịch trình hỗ trợ năm 2024 tìm trường và tìm lớp học tiếp cấp I,II,II cho các bạn phải nghỉ học vì khó khăn và quá tuổi

Cập nhật lịch trình hỗ trợ năm 2024 tìm trường và tìm lớp học tiếp cấp I,II,II cho các bạn phải nghỉ học vì khó khăn và quá tuổi

Thầy Dũng - Hướng nghiệp Việt thông tin về lịch trình hỗ trợ năm 2024 tìm trường và tìm lớp học tiếp cấp I,II,II cho các bạn phải nghỉ học vì khó khăn và quá tuổi
Các trường sẽ có thông báo tuyển sinh vào khoảng cuối tháng 06/2024, đến 30/06. Nên danh sách các lớp, các trường thầy hỏi được cho từng bạn sẽ có vào thời điểm sau 30/06/2024.

Thông báo này dành cho hoạt động ĐỒNG HÀNH 2024 để cùng các bạn quá tuổi, khó khăn tìm cơ hội có lớp học tiếp.

Về việc gom lớp và đề xuất xin mở lớp cho các khu vực không có lớp: do hiện tại Thầy Dũng không đủ tiền, tất cả các chi phí đều từ tiền cá nhân thầy đi làm việc để thực hiện, và tình hình chi phí nhiều hơn tiền lương. Nên thầy tạm thời chỉ có thể gom và xin mở lớp ở một vài nơi.

Với các bạn chưa qua cấp I mà quá tuổi: các lớp này không bị ràng buộc về lịch tuyển sinh năm. Các lớp học phổ cập tiểu học do địa phương phối hợp với các trường thực hiện, việc liên lạc sẽ thường qua địa phương, qua giáo viên hỗ trợ hoặc cán bộ phụ trách ở địa phương. Liên hệ được nơi đâu thì Thầy Dũng sẽ gửi thông tin người hỗ trợ ở khu vực đó để bạn liên hệ ngay và đi học ngay.

Với các bạn quá khó khăn và túng khó, Thầy Dũng sẽ trao đổi với các trường và cán bộ địa phương cùng đoàn - hội thanh niên, sinh viên các khu vực để hỗ trợ việc làm, việc làm thêm, nơi ở trọ phí thấp để các bạn có cơ hội vừa làm vừa học.

Nguyễn Dũng / Hướng nghiệp Việt

 

HuongnghiepViet.com
Author HuongnghiepViet.com

Bao gồm các hoạt động để hỗ trợ được từng bạn có được định hướng, có được cơ hội để phát triển bản thân và công việc.