Phạm Cao Kỳ - CĐT 03 SPKT HCM

Giới thiệu từ Hướng nghiệp Việt

Anh Phạm Cao Kỳ - thành viên khoá đại học CĐT-03-SPKT-HCM

Nhận bảo trợ nơi ở, ăn uống cho 02 bạn trẻ đến Thủ Đức để học tiếp văn hoá cấp 3 lấy bằng chính quy. Đồng thời anh Phạm Cao Kỳ sẽ huấn luyện các kiến thức kỹ năng về cơ khí, kỹ thuật, kỹ thuật công nghệ cao với nông nghiệp để có thể làm việc ở các công ty, doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao.

Hướng nghiệp Việt đã gửi lời mời và nhận được sự đồng hành của anh Phạm Cao Kỳ vào ngày 22/12/2023

- Số lượng bảo trợ: 02 bạn
- Tình trạng, đang tiếp nhận. Danh sách chính thức sẽ cập nhật khi các bạn được hỗ trợ chính thức.

Đối tượng: dành cho các bạn nam >= 18 tuổi, muốn có ngành nghề ổn định cho bản thân, đã qua lớp 9 (vì trung tâm GDTX ở Thủ Đức chỉ nhận khối 10, 11, 12). Có ý chí phấn đấu, chịu khó, chịu học hỏi. Và được huấn luyện nghề.

Giám sát bởi: anh Đặng Chí Thắng.

Tuyển chọn và tư vấn kết nối: thầy Nguyễn Tiến Dũng - Hướng nghiệp Việt..

Chương trình đồng hành

Đồng hành từ các cá nhân, đơn vị cùng các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3 hệ Bổ túc, hệ Giáo dục thường xuyên, hệ Phổ cập giáo dục. Tìm nơi học chính quy ở gần; tư vấn định hướng; tìm sự trợ giúp để có nơi ăn nơi học chi phí thấp...

Hiện tại hơn 20.000 đăng ký.

Trang ĐỒNG HÀNH