Lâm Thành Sơn - CĐT 03 SPKT HCM

Giới thiệu từ Hướng nghiệp Việt

Anh Thành Sơn - thành viên khoá đại học CĐT-03-SPKT-HCM đã nhận bảo trợ chi phí để giúp Hướng nghiệp Việt hỏi giùm trường cho chương trình đồng hành 2022 - 2023. Hướng nghiệp Việt đã gửi lời mời và nhận được sự đồng hành của anh Thành Sơn vào ngày 27/10/2022

- Số lượng bảo trợ: 10

Bảo trợ chi phí hỏi trường lớp cho các cá nhân sau:

Trần Thị Huệ Đã tiếp nhận -
NGUYỄN TẤN Đã tiếp nhận -
phan văn cường Đã tiếp nhận -
hồ tiến nữ Đã tiếp nhận -
Ngô Thị Hồng tươi Đã tiếp nhận -
Huỳnh Thị Huệ Thư Đã tiếp nhận -
Phạm Thị Thơm Đã tiếp nhận -
Lê minh chánh Đã tiếp nhận -

Chương trình đồng hành

Đồng hành từ các cá nhân, đơn vị cùng các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3 hệ Bổ túc, hệ Giáo dục thường xuyên, hệ Phổ cập giáo dục. Tìm nơi học chính quy ở gần; tư vấn định hướng; tìm sự trợ giúp để có nơi ăn nơi học chi phí thấp...

Hiện tại hơn 20.000 đăng ký.

Trang ĐỒNG HÀNH