Đặng Chí Thắng

Giới thiệu từ Hướng nghiệp Việt

Anh Đặng Chí Thắng đăng ký tham gia hỗ trợ hoạt động Đồng hành 2022 Hướng nghiệp Việt. Số công việc đã đã được anh phụ trách:

- Nhóm Zalo mang có tính thể nghiệm về hoạt động đồng hành chia sẻ với các em. Thông qua các trao đổi tình nguyện viên phản hồi lại cho Hướng nghiệp Việt những vấn đề cần xử lý, các thông tin cần hỗ trợ các em. 

- Mỗi cộng tác viên tham gia sẽ phụ trách liên hệ 10 em trong nhóm zalo, và trao đổi thường xuyên với các em trong suốt quá trình học tập.

Chương trình đồng hành

Đồng hành từ các cá nhân, đơn vị cùng các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3 hệ Bổ túc, hệ Giáo dục thường xuyên, hệ Phổ cập giáo dục. Tìm nơi học chính quy ở gần; tư vấn định hướng; tìm sự trợ giúp để có nơi ăn nơi học chi phí thấp...

Hiện tại hơn 20.000 đăng ký.

Trang ĐỒNG HÀNH