Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Luật TP.HCM LPS

Đã có Dự thảo dự kiến kế hoạch tuyển sinh 2020

Trường đại học Luật TP.HCM đã công bố Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 được đăng tải dưới dạng file pdf

Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 Trường đại học Luật TP.HCM

XEM TẠI ĐÂY

http://www.hcmulaw.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/HomePage/TUYEN%20SINH%202020/De%20an%20Tuyen%20sinh%20-%20Nam%202020%20-%20Noi%20dung%20-%20Chinh%20thuc%20-%20Co%20sua%20doi%20theo%20gop%20y%20cua%20Bo%20-%20Dang%20web.pdf

_

Nguồn tham chiếu: http://www.hcmulaw.edu.vn/vi/tieu-diem/de-an-tuyen-sinh-va-mau-phieu-dang-ky-xet-tuyen-thang-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2020

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường LPS

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Đối tượng tuyển sinh: thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy, ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 và Thông tư số 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú:
Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển):
a) Phương thức tuyển sinh: xét tuyển kết hợp với kiểm tra đánh giá năng lực, dựa vào 3 tiêu chí:
- Điểm học bạ: chiếm tỷ trọng 10% điểm trúng tuyển,
- Điểm thi THPT quốc gia năm 2019: chiếm tỷ trọng 60% điểm trúng tuyển;
- Và điểm của bài kiểm tra đánh giá năng lực: chiếm tỷ trọng 30% điểm trúng tuyển.

b) Quy trình tuyển sinh, gồm 2 bước:
 Bước 1: xét tuyển sơ bộ
- Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ xét điểm trung bình của 6 học kỳ THPT của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển, gọi tắt là điểm học bạ (tiêu chí 1) và điểm thi THPT quốc gia năm 2019 (tiêu chí 2) từ cao xuống thấp để xác định những thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ;
- Số lượng thí sinh được xét đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ: tùy tình hình cụ thể, Hội đồng tuyển sinh sẽ xác định số lượng này là tối đa không quá 50% số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường hoặc tối đa không quá 300% so với chỉ tiêu dự kiến được phân bổ theo ngành và tổ hợp xét tuyển;
- Ngoài các tổ hợp xét tuyển truyền thống, từ năm 2017, Nhà trường có bổ sung 3 tổ hợp môn mới, đó là:
+ Văn, Sử và Ngoại ngữ (D14: tiếng Anh): xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh;
+ Văn, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ (D66: tiếng Anh, D69: tiếng Nhật, D70: tiếng Pháp): xét tuyển ngành Luật Thương mại quốc tế và ngành Ngôn ngữ Anh (chỉ xét tuyển D66);
+ Toán, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ (D84: tiếng Anh, D87: tiếng Pháp, D88: tiếng Nhật): xét tuyển ngành Luật Thương mại quốc tế, ngành Quản trị - Luật, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Ngôn ngữ Anh (chỉ xét tuyển D84).

 Bước 2: xét trúng tuyển
- Chỉ những thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ mới được Trường thông báo tham gia làm bài kiểm tra đánh giá năng lực (tiêu chí 3). Bài kiểm tra này chiếm tỷ trọng 30% điểm trúng tuyển vào Trường;
- Trường xác định điểm trúng tuyển theo từng ngành và theo từng tổ hợp môn xét tuyển;
- Diện trúng tuyển: thí sinh có đầy đủ các điều kiện sau đây thì thuộc diện trúng tuyển:
+ Có đủ điểm của 3 tiêu chí xét tuyển nêu trên;
+ Có kết quả điểm của 3 tiêu chí này nằm trong tổng chỉ tiêu được phép tuyển;
+ Có điểm của từng môn của 3 tiêu chí không bị điểm liệt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Điểm trúng tuyển: được xét từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu, căn cứ vào 3 tiêu chí:
+ Điểm học bạ (xét 6 học kỳ THPT của 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển);
+ Điểm thi THPT quốc gia năm 2019 của 3 môn thuộc tổ hợp đã đăng ký ở tiêu chí 1;
+ Điểm của bài kiểm tra đánh giá năng lực năm 2019, do Nhà trường tổ chức.

 Một số lưu ý:
- Mức điểm xét tuyển sơ bộ và xét trúng tuyển khi công bố là dành cho học sinh phổ thông thuộc KV3;
- Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (không phẩy hai mươi lăm) điểm;
- Kết quả thí sinh đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ và kết quả thí sinh trúng tuyển sẽ được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Trường và của các phương tiện truyền thông đại chúng; Và được Trường cập nhật lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo danh sách thí sinh đã xác nhận nhập học.

c) Cách thức đăng ký xét tuyển
 Hình thức: Trực tuyến (online);
 Các bước đăng ký:
● Đăng ký xét tuyển, kê khai thông tin cá nhân và nguyện vọng xét tuyển
- Hình thức: Chỉ có một hình thức duy nhất, đó là đăng ký trực tuyến (online);
- Cách thức kê khai thông tin cá nhân và nguyện vọng xét tuyển:
+ Thí sinh đăng nhập vào địa chỉ: dangkyxettuyen.hcmulaw.edu.vn, tại mục “Đăng ký xét tuyển” chọn mục “Xét tuyển Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh hệ chính quy năm 2019”;
+ Hệ thống sẽ mở ra cho thí sinh một Phiếu đăng ký (form) để kê khai thông tin cá nhân và đăng ký nguyện vọng xét tuyển;
+ Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin ở các ô có đánh dấu *. Nếu thiếu thông tin ở bất kỳ ô nào có đánh dấu * thì việc đăng ký xét tuyển được xác định là chưa hoàn tất;
+ Sau khi điền đầy đủ thông tin cần thiết vào Phiếu đăng ký xét tuyển, thí sinh bấm vào ô “Tôi xin chịu mọi trách nhiệm và hậu quả do việc điền thông tin sai theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định tuyển sinh của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh”, hệ thống sẽ hiện lên ô có chữ “Lưu”, khi đó thí sinh bấm vào nút “Lưu”.
+ Ngay sau khi bấm vào nút “Lưu”, hệ thống sẽ gửi qua tin nhắn SMS vào số điện thoại và email đã khai báo (cung cấp) trong Phiếu đăng ký;
+ Thí sinh thoát ra và đăng nhập lại để kiểm tra các thông tin đã kê khai cũng như các nguyện vọng đã đăng ký xét tuyển;
+ Thí sinh dùng được cấp để chỉnh sửa thông tin cá nhân và nguyện vọng xét tuyển (nếu có) và cập nhật điểm học bạ, điểm thi THPT quốc gia năm 2019.
● Để hoàn tất quá trình đăng ký xét tuyển, trong thời hạn tối đa 3 ngày, kể từ khi có kết quả thi THPT quốc gia năm 2019, thí sinh dùng đã được Nhà trường cung cấp để điền kết quả thi THPT quốc gia của 3 môn thuộc Tổ hợp đã đăng ký xét tuyển.
● Lưu ý:
- Thí sinh không cung cấp số điện thoại cố định (điện thoại bàn) cũng như số điện thoại di động nhưng có đầu số là “08........ ”, vì khi Nhà trường gửi thông tin liên quan đến xét tuyển qua tin nhắn SMS thì thí sinh sẽ không nhận được;
- Mỗi số điện thoại di động chỉ được dùng để đăng ký duy nhất cho một tài khoản đăng nhập;
- Thí sinh bắt buộc phải nhập tối thiểu 01 nguyện vọng trong phần “Nguyện vọng” thì Hệ thống mới hoàn tất việc đăng ký xét tuyển.
d) Cấu trúc và thang điểm của bài kiểm tra đánh giá năng lực
- Đề kiểm tra năng lực bao gồm 4 nhóm kiến thức:
+ Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt;
+ Kiến thức xã hội tổng hợp (gồm kiến thức phổ quát về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, gia đình, giới tính, lịch sử, địa lý, nông thôn; quan niệm của thí sinh về công bằng xã hội, quyền con người; đạo đức công dân);
+ Kiến thức về pháp luật;
+ Tư duy lôgic và khả năng lập luận.
- Thang điểm của bài kiểm tra đánh giá năng lực: theo thang điểm 30.
đ) Hình thức và ý nghĩa của bài kiểm tra đánh giá năng lực
- Hình thức, thời gian và số lượng câu hỏi của bài kiểm tra:
+ Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm trên giấy;
+ Thời gian làm bài kiểm tra: 75 phút;
+ Số lượng câu hỏi kiểm tra: 100 câu.
- Ý nghĩa của việc tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực:
+ Giúp Nhà trường tuyển được các thí sinh có tố chất, có tư duy lôgic tốt, có hiểu biết sâu rộng các vấn đề về chính trị, kinh tế, xã hội...;
+ Có thêm kênh thông tin để hạn chế tối đa các trường hợp may rủi, học tài thi phận của thí sinh (nếu chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào kỳ thi THPT quốc gia);
+ Giúp thí sinh bước đầu có thể xác định được ngành học mình lựa chọn học tại trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh là phù hợp với khả năng và nguyện vọng của mình.
- Một số lưu ý:
+ Nhà trường không tổ chức phỏng vấn trực tiếp thí sinh;
+ Để làm bài kiểm tra năng lực, thí sinh không cần phải học thêm bất cứ môn học nào nên sẽ không tạo áp lực gì cho thí sinh. Những kiến thức được sử dụng khi làm bài được thí sinh tích lũy trong quá trình trưởng thành của mình.

ật>
ên>
ật>
ên>
ật>
ên>

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Quản trị - Luật7340102
Ngôn ngữ Anh7220201
Luật Thương mại quốc tế7380109
Ngôn ngữ Anh7220201100
Luật7380101
Quản trị kinh doanh7340101
Quản trị kinh doanh7340101
Luật7380101
Quản trị kinh doanh7340101150
Quản trị - Luật7340102
Ngôn ngữ Anh7220201
Luật Thương mại quốc tế7380109
Luật7380101
Quản trị - Luật7340102300
Quản trị kinh doanh7340101
Quản trị - Luật7340102
Luật Thương mại quốc tế7380109
Ngôn ngữ Anh7220201
Luật7380101
Luật Thương mại quốc tế7380109
Luật73801011430
Ngôn ngữ Anh7220201
Quản trị kinh doanh7340101
Quản trị - Luật7340102
Quản trị kinh doanh7340101
Quản trị - Luật7340102
Luật Thương mại quốc tế7380109
Luật7380101
Luật Thương mại quốc tế7380109120
Luật7380101
Quản trị - Luật7340102
Luật Thương mại quốc tế7380109
Quản trị kinh doanh7340101
Quản trị - Luật7340102
Luật Thương mại quốc tế7380109
Quản trị kinh doanh7340101
Quản trị - Luật7340102
Quản trị kinh doanh7340101
Luật Thương mại quốc tế7380109
Luật Thương mại quốc tế7380109
Luật Thương mại quốc tế7380109

Nguồn tin THAM CHIẾU