Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Nông Lâm ( ĐH Huế) DHL

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DHL

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Theo quy định tại Điều 6 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
- Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT.


DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Bất động sản73401164525Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Sinh học ứng dụng74202033020Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Ngữ vănToán, Sinh học, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật cơ khí75102015030Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Vật lí, Sinh họcNgữ văn, Toán, Vật lí
Kỹ thuật cơ điện tử75201144228Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Vật lí, Sinh họcNgữ văn, Toán, Vật lí
Kỹ thuật trắc địa - bản đồ75205032515Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ thực phẩm7540101150Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Hóa họcToán, Hóa học, Tiếng Anh
Công nghệ sau thu hoạch75401044228Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm75401063020Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ chế biến lâm sản75490013515Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Sinh họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng Anh
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng75802104832Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Vật lí, Sinh họcNgữ văn, Toán, Vật lí
Khuyến nông76201023020Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Chăn nuôi7620105200Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Sinh họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Tiếng Anh
Nông học76201094020Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Giáo dục công dânToán, Sinh học, Tiếng Anh
Khoa học cây trồng762011010040Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Giáo dục công dânToán, Sinh học, Tiếng Anh
Bảo vệ thực vật76201127030Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Giáo dục công dânToán, Sinh học, Tiếng Anh
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan76201132525Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Giáo dục công dânToán, Sinh học, Tiếng Anh
Phát triển nông thôn76201169545Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Lâm học76202015624Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Sinh họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Tiếng Anh
Lâm nghiệp đô thị76202023515Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Sinh họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Tiếng Anh
Quản lý tài nguyên rừng76202115624Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Sinh họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Tiếng Anh
Nuôi trồng thuỷ sản762030115070Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng AnhToán, Sinh học, Tiếng Anh
Bệnh học thủy sản76203022020Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng AnhToán, Sinh học, Tiếng Anh
Quản lý thủy sản76203052020Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng AnhToán, Sinh học, Tiếng Anh
Thú y7640101200Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Sinh họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Tiếng Anh
Quản lý đất đai785010310555Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh

Nguồn tin THAM CHIẾU