Thông tin trường đã được xác thực

DVP - Trường đại học Trưng Vương (*)

Địa chỉ: Xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Website chính: www.dhtv.edu.vn

Loại hình trường: Trường NGOÀI Công lập

Liên lạc: ĐT: (0211) 3 537 917.