Hướng nghiệp Việt hỗ trợ tìm việc làm - tuyển dụng

- Không phân biệt bằng cấp, nếu bạn có chuyên môn, có quyết tâm theo đuổi nghề, có thái độ tốt với công việc, Hướng nghiệp Việt sẽ giới thiệu việc làm phù hợp và có nhiều cơ hội tiến thân cho bạn.

- Hướng nghiệp Việt chỉ giới thiệu việc làm đến các công ty, doanh nghiệp mà Hướng nghiệp Việt đã xác minh đảm bảo chính sách và sự phát triển của lao động.

- Hướng nghiệp Việt sẽ tổ chức các hoạt động chuyên môn để trao đổi và hỗ trợ những lao động phát triển chuyên môn và tìm vào các vị trí chuyên môn cao hơn trong tương lai.

- Ứng viên không phải đóng bất cứ chi phí nào.

Quy trình & Ứng tuyển:
- 1. Gửi hồ sơ ứng tuyển đến Hướng nghiệp Việt vieclam@huongnghiepviet.com hoặc đến địa chỉ 5/8 Đoàn Thị Điểm, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.
- 2. Hướng nghiệp Việt phỏng vấn để xác định rõ hơn năng lực và khả năng chuyên môn của ứng viên.
- 3. Hướng nghiệp Việt gửi danh sách các công ty phù hợp để ứng viên lựa chọn.
- 4. Công ty sắp xếp phỏng vấn và tuyển dụng (Hướng nghiệp Việt có theo dõi và nhận phản hồi và hỗ trợ tiếp cho người ứng tuyển).

Tuyển dụng cho vị trí công việc Vận hành máy CNC làm việc tại Đồng Nai & Nhật Bản

Nguyễn Dũng Vn

- Công việc : Vận hành máy CNC
- Nhận hồ sơ trước ngày: 30/03/2019
- Làm việc tại Việt Nam (Biên Hòa - Đồng Nai) và Nhật Bản
- Các Công ty đã được Hướng nghiệp Việt xác minh.

Tuyển dụng cho vị trí công việc Thiết kế cơ khí làm việc tại Đồng Nai & Nhật Bản

Nguyễn Dũng Vn

- Nhận hồ sơ đến ngày: 30/03/2019
- Làm việc tại Việt Nam (Biên Hòa - Đồng Nai) và Nhật Bản
- Công ty đã được Hướng nghiệp Việt xác minh.