Thời hạn đăng ký tốt nghiệp THPT 2017 từ ngày 01/04 đến ngày 20/04/2017

Bắt đầu từ ngày 01/04/2017 các trường và các đơn vị được bộ GD&ĐT chỉ định sẽ nhận hồ sơ đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2017. Thời hạn kết thúc tiếp nhận hồ sơ là đến hết ngày 20/04/2017.

Thời hạn đăng ký tốt nghiệp THPT 2017 từ ngày 01/04 đến ngày 20/04/2017

Vài lưu ý với Học sinh đang học lớp 12 đăng ký thi tốt nghiệp THPT

Lưu ý hồ sơ đăng ký dự thi phải điền cả vào hai ô xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH-CĐ. Nếu chỉ điền vào ô xét tuyển ĐH thì thí sinh sẽ không được xét tốt nghiệp THPT. Thí sinh đang học lớp 12 chỉ được đăng ký tại điểm a, không được đăng ký tài điểm b.

Nơi nộp hồ sơ của các em học sinh đang học lớp 12 là tại trường THPT nơi đang học tập. 

Lưu ý đăng ký tốt nghiệp THPT 2017 cho thí sinh tự do và thí sinh chưa tốt nghiệp THPT các năm trước

Để tiếp tục xét tốt nghiệp THPT 2017, thi sinh chưa tốt nghiệp THPT không cần thi lại các môn thi đã đạt điểm số. Môn thi nào đã đạt và không muốn thi lại thí sinh ghi môn đó ở mục 15. Thí sinh chưa tốt nghiệp THPT đăng ký ở cụm thi nào thì phải dự thi ở cụm thi đó.

Tùy theo mục đích là xét tốt nghiệp THPT hay xét ĐH, CĐ, thí sinh có thể chọn đăng ký cả bài thi (điểm a) hoặc chỉ chọn đăng ký một số môn thi thành phần (điểm b). Thí sinh muốn thi lại các môn đã đạt các năm trước để lấy điểm số xét tuyển ĐH, CĐ 2017 thì không ghi vào mục 15 này. 

Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT dự thi chỉ để xét tuyển ĐH có thể gửi đăng ký ở cụm thi này nhưng có thể thi ở cụm thi khác. Các thông tin khác liên quan đến ngành nghề hướng nghiệp, các em tham khảo tại mục Hướng nghiệp.

Nguyễn Dũng

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Xét tuyển nghề từ THCS (hết lớp 9) Học bổ túc