Thi tốt nghiệp THPT năm 2017: 3 bài thi độc lập và 2 bài thi tổ hợp

Ngày 28/09/2016 Bộ GD&ĐT đã công bố phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Đáng lưu ý là kỳ thi tốt nghiệp năm 2017 có 3 bài thi độc lập và 2 bài thi còn lại là tổ hợp của các môn còn lại. Để xét tốt nghiệp THPT 2017, thí sinh phải thi 4 bài thi trong 5 bài thi.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2017: 3 bài thi độc lập và 2 bài thi tổ hợp


Thi tốt nghiệp THPT 2017 với 5 bài thi, thi 4 bài để xét tuyển THPT

3 bài thi độc lập:  
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

 

2 bài thi tổ hợp (chọn 1 trong 2 để xét tốt nghiệp THPT):

Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với Giáo dục Thường xuyên).  
 
Và bài thi tổ hợp có nhiều phẩn điểm khác nhau cho từng môn trong bài phục vụ cho mục đích xét tuyển đại học cao đẳng. Và điểm tổng thê của bài thi được sử dụng để làm điểm xét tốt nghiệp.

Toán thi trắc nghiệm

Môn toán đã được xác định chính thức theo hình thức thi trắc nghiệm. Chỉ duy nhất bài thi Ngữ văn theo hình thức tự luận.  
 
Cùng với môn Toán, các môn khác như Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội cũng thi theo hình thức thi trắc nghiệm.
 
Nguyễn Dũng

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Xét tuyển nghề từ THCS (hết lớp 9) Học bổ túc