Tìm hiểu ngành Công nghệ sau thu hoạch

Tìm hiểu ngành Công nghệ sau thu hoạch

Hướng nghiệp Việt

Ngành Công nghệ sau thu hoạch, một ngành mới thuộc nhóm ngành công nghệ thực phẩm và công nghệ sinh học, ra đời do nhu cầu to lớn và cấp bách của công cuộc phát triển kinh tế đất nước.

Tìm hiểu ngành Công nghệ chế biến thủy sản

Tìm hiểu ngành Công nghệ chế biến thủy sản

Hướng nghiệp Việt

Ngành Công nghệ chế biến thủy sản (Aquatic Product Processing) tham gia quá trình thu hoạch, bảo quản và chế biến thủy sản. Qua các công đoạn xử lý để hải sản đến với người tiêu dùng mà vẫn giữ được dinh dưỡng, chất lượng, mùi vị của thủy sản. Và chế biến thủy sản thành các thành phẩm khác nhau phục vụ thị trường tiêu dùng.