Tìm hiểu ngành (công nghệ) kỹ thuật tài nguyên nước

Việt Nam cơ bản vẫn là một nước nông nghiệp, vì vậy cần một lượng nước lớn để phục vụ tưới tiêu hàng năm. Nhu cầu nước mỗi năm ngày một tăng, tuy vậy với sự thay đổi của khí hậu những năm gần đây, nguồn nước ngày càng khó kiểm soát (khô hạn, ngập lụt...). Yêu cầu phải có phương án lưu trữ tích nước, phân phối nước đảm bảo đủ cung ứng nguồn nước cho các đơn vị là một trong những nhiệm vụ của ngành (Công nghệ) kỹ thuật tài nguyên nước.

Tìm hiểu ngành (công nghệ) kỹ thuật tài nguyên nước

Tên tiếng anh tương đương của ngành kỹ thuật tài nguyên nước Water Resources Engineering

Các công trình thủy lợi và ngành (công nghệ) kỹ thuật tài nguyên nước

Với hệ thống sản xuất nông nghiệp rộng khắp, hệ thống thủy lợi nước ta rất rộng lớn, đảm bảo việc cung cấp nước đầy đủ trong các giai đoạn nông nghiệp. Các đập thủy điện, đập chứa nước, hồ thủy lợi, các đoạn sông ngòi, kênh dẫn nước... hợp thành một mạng lới rộng khắp. Ngành công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước có vai trò quan trọng trong việc vận hành các công trình này, để đảm bảo đủ nguồn nước cung cấp cho một mạng lưới rộng khắp các hệ thống dẫn nước thủy lợi.


Ngành công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước còn tham gia thiết kế các hệ thống thủy lợi và tổ chức thi công các công trình thủy lợi. Các hệ thống này có đặc trưng riêng là giữ nước và dẫn nước, vì vậy chúng có các đặc điểm riêng trong việc xây dựng, thi công công trình.

Ở cấp độ rộng hơn, nước là nguồn tài nguyên có hạn, vì vậy ngành (công nghệ) kỹ thuật tài nguyên nước còn đảm nhận quản lý nước ở cấp độ rộng hơn, bao gồm tài nguyên nước ở cả các lưu vực sông, ở cả một khu vực rộng lớn.

Hồ thủy lợi chứa nước

Hồ thủy lợi chứa nước, việc xả nước phụ vụ các hoạt động phải được lập kế hoạch để đảm bảo đủ nước cung ứng trong các giai đoạn khác nhau

Theo đuổi ngành (công nghệ) kỹ thuật tài nguyên nước và cơ hội việc làm

Hiện nay có khoảng hơn 8 trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam tuyển sinh đào tạo ngành này. Khối kiến thức chuyên môn đảm bảo các khối kiến thức kỹ năng về nước, tài nguyên nước. Các hướng chuyên ngành bao gồm tưới tiêu cho nông nghiệp, cấp thoát nước đô thị và công nghiệp, thủy điện, Công trình chỉnh trị sông và giao thông thủy.

Xây dựng kênh thủy lợi

Xây dựng kênh thủy lợi

Cơ hội việc làm

Hầu hết các hệ thống thủy lợi hiện này được điều hành bởi các tổ chức nhà nước, vì vậy cơ hội việc làm gắn với các cơ hội việc làm tại các tổ chức này: Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên - môi trường - Cục Thủy lợi, Cục Đê điều và phòng chống lụt bão…

Một số đơn vị khai thác nguồn nước khác như các hồ thủy điện, các trạm cung cấp nước tại các khu công nghiệp.

 

Danh sách các trường tuyển sinh ngành (Công nghệ) kỹ thuật tài nguyên nước

 

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ ngành (công nghệ) kỹ thuật tài nguyên nước

Nội dung do bạn đọc đóng góp cho ngành (công nghệ) kỹ thuật tài nguyên nước

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Bạn muốn đóng góp nội dung cho ngành (công nghệ) kỹ thuật tài nguyên nước, bấm vào đây.

Đóng góp nội dung

Video clip liên quan ngành (công nghệ) kỹ thuật tài nguyên nước

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo ngành (công nghệ) kỹ thuật tài nguyên nước

 • Trường đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội - DMT (Hệ Đại học)
 • Trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM DTM (Hệ Đại học)
 • Trường đại học thủy lợi (cơ sở 2) - TLS (Hệ Đại học)
 • Trường đại học thủy lợi - TLA (Hệ Đại học)
 • Trường đại học Cần Thơ TCT (Hệ Đại học)
 • Trường cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long (D57) (Hệ Cao đẳng)
 • Trường cao đẳng nông nghiệp Nam Bộ - CNN (Hệ Cao đẳng)
 • Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung - CDT3401 (Hệ Cao đẳng)
 • Trường cao đẳng thủy lợi Bắc Bộ - CTL (Hệ Cao đẳng)
 • Trường cao đẳng cộng đồng Hải Phòng - D03 (Hệ Cao đẳng)
 • Trường cao đẳng xây dựng số 2 - CXS (Hệ Cao đẳng)
 • Trường CĐ công nghệ kinh tế và thuỷ lợi Miền Trung - CEM (Hệ Cao đẳng)
 • Trường đại học Xây Dựng Miền Tây - MTU (Hệ Cao đẳng)
 • Trường đại học Xây Dựng Miền Trung - XDT (Hệ Cao đẳng)
 • Trường Đại học Nha Trang- GD57 (Hệ Trung cấp)
Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
ngành (công nghệ) kỹ thuật tài nguyên nước

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Xét tuyển nghề từ THCS (hết lớp 9) Học bổ túc