Ngành Quản lý dự án

Quản lý dự án (Project Management) là ngành học nghiên cứu về hoạt động hoạch định, theo dõi và kiểm soát các khâu liên quan đến toàn bộ dự án. Quản lý dự án đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế. Nhờ có đội ngũ nhân lực này, mà nhà quản lý có thể theo dõi được tiến độ công việc, hoạch định và kiểm soát tốt được các ngân sách, hoàn thành được các yêu cầu đã định ra từ trước.

Ngành Quản lý dự án

Kiến thức và kỹ năng đạt được:

- Trang bị kiến thức nền tảng về dự án, lĩnh vực ứng dụng của dự án trong thực tế, kiến thức tổng quan về quản trị.
- Cung cấp khối kiến thức chuyên sâu về quy trình thực hiện, cách thức quản lý dự án trên mọi phương diện. Cụ thể hơn, đó là quản lý được về tài chính, nguồn nhân lực, quản lý về tiến độ, quản lý chi phí, giám sát và nghiệm thu công trình.
- Nâng cao năng lực phân tích, tổng hợp, kỹ năng hoạch định, kiểm soát dự án một cách an toàn, hiệu quả nhất.
Các môn học chuyên ngành tiêu biểu: Chiến lược và kế hoạch phát triển, Quản lý dự án phát triển, Đấu thầu dự án, Đánh giá tác động dự án, Quản lý dự án phát triển, Quản lý dự án đầu tư, Thẩm định dự án đầu tư, Phân tích lợi ích – chi phí, Nghiên cứu và dự báo kinh tế, Luật đầu tư,…

Cơ hội việc làm:

 
Tốt nghiệp ngành Quản lý dự án, sinh viên có thể đảm nhận nhiều công việc khác nhau như: 
 
  • Chuyên viên tổ chức, quản lý: Các hoạt động liên quan đến dự án thuộc lĩnh vực đầu tư của công ty, doanh nghiệp.
  • Kỹ sư lập và thẩm định dự án đầu tư: quản lý các dự án đầu tư và thẩm định công trình.
  • Giám sát và nghiệm thu công trình về mặt tài chính, định mức và tổ chức lao động.
  • Giám đốc dự án, giám đốc các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng.
  • Nghiên cứu khoa học và công tác quản lý ở các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành và địa phương, các trường đại học, cao đẳng… trong lĩnh vực xây dựng.
  • Giảng dạy về quản lý dự án tại các trường đại học, cao đẳng,...

 

 

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Quản lý dự án

Video clip liên quan Ngành Quản lý dự án

Các trường có đào tạo Ngành Quản lý dự án

  • Trường Đại học kinh tế quốc dân - KHA (Hệ Đại học)
  • Trường đại học Giao Thông Vận Tải TP.HCM GTS (Hệ Đại học)
  • Trường đại học Xây Dựng Miền Trung - XDT (Hệ Đại học)
Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Quản lý dự án