Tổng hợp tất cả các ngành nghề đại học, cao đẳng

Hướng nghiệp Việt đã cập nhật danh sách các ngành đào tạo đại học mới nhất tại Việt Nam.

Các ngành đã có nội dung giới thiệu được tô đậm màu xanh. Và có kèm quy mô tuyển sinh của ngành: liệt kê gần đúng số lượng trường tuyển sinh.

Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

Khoa học giáo dục

Đào tạo giáo viên

Ngành Giáo dục Công dân 6 trường
Ngành Giáo dục Chính trị
Ngành Giáo dục Thể chất
Ngành Huấn luyện thể thao
Ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh
Ngành Sư phạm Toán học
Ngành Sư phạm Tin học
Ngành Sư phạm Vật lý
Ngành Sư phạm Hoá học
Ngành Sư phạm Sinh học
Ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp
Ngành Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp
Ngành Sư phạm Ngữ văn
Ngành Sư phạm Lịch sử
Ngành Sư phạm Địa lý
Ngành Sư phạm Âm nhạc
Ngành Sư phạm Mỹ thuật
Ngành Sư phạm Tiếng Bana
Ngành Sư phạm Tiếng Êđê
Ngành Sư phạm Tiếng Jrai
Ngành Sư phạm Tiếng Khmer
Ngành Sư phạm Tiếng H'mong
Ngành Sư phạm Tiếng Chăm
Ngành Sư phạm Tiếng M'nông
Ngành Sư phạm Tiếng Xê đăng
Ngành Sư phạm Tiếng Anh
Ngành Sư phạm Tiếng Nga
Ngành Sư phạm Tiếng Pháp
Ngành Sư phạm Tiếng Trung Quốc
Ngành Sư phạm Tiếng Đức
Ngành Sư phạm Tiếng Nhật
Ngành Sư phạm Tiếng Hàn Quốc
Ngành Sư phạm nghệ thuật
Ngành Sư phạm công nghệ
Ngành Sư phạm khoa học tự nhiên
Ngành Giáo dục pháp luật

Nghệ thuật

Nghệ thuật trình diễn

Ngành Thanh nhạc 51 trường
Ngành Piano 8 trường
Ngành Nhạc Jazz 1 trường
Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình sân khấu
Ngành Biên kịch sân khấu
Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình
Ngành Quay phim 5 trường
Ngành Lý luận, lịch sử và phê bình múa

Nghệ thuật nghe nhìn

Ngành Thiết kế âm thanh, ánh sáng

Nhân văn

Ngôn ngữ, văn học và văn hoá Việt Nam

Ngành Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam
Ngành Hán Nôm
Ngành Ngôn ngữ Jrai
Ngành Ngôn ngữ Khmer
Ngành Ngôn ngữ H'mong
Ngành Ngôn ngữ Chăm
Ngành Sáng tác văn học
Ngành Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam

Ngôn ngữ, văn học và văn hoá nước ngoài

Ngành Ngôn ngữ Anh
Ngành Ngôn ngữ Nga
Ngành Ngôn ngữ Pháp
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
Ngành Ngôn ngữ Đức
Ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
Ngành Ngôn ngữ Italia
Ngành Ngôn ngữ Nhật
Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc
Ngành Ngôn ngữ Ảrập

Khác

Ngành Triết học
Ngành Tôn giáo học
Ngành Lịch sử
Ngành Ngôn ngữ học
Ngành Văn học
Ngành Văn hoá học
Ngành Quản lý văn hoá
Ngành Gia đình học

Khoa học xã hội và hành vi

Xã hội học và Nhân học

Ngành Nhân học 2 trường

Tâm lý học

Địa lý học

Khu vực học

Ngành Châu Á học 0 trường
Ngành Thái Bình Dương học 0 trường

Báo chí và thông tin

Thông tin - Thư viện

Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng

Xuất bản - Phát hành

Kinh doanh và quản lý

Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm

Kế toán – Kiểm toán

Ngành Kế toán 200 trường

Pháp luật

Luật

Ngành Luật 57 trường
Ngành Luật hiến pháp và luật hành chính
Ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự
Ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự

Khoa học sự sống

Sinh học

Ngành Sinh học 6 trường

Sinh học ứng dụng

Khoa học tự nhiên

Khoa học vật chất

Ngành Thiên văn học
Ngành Vật lý học
Ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân
Ngành Cơ học
Ngành Hoá học
Ngành Khoa học vật liệu

Khoa học trái đất

Ngành Địa chất học
Ngành Bản đồ học
Ngành Địa lý tự nhiênkỹ thuật
Ngành Khí tượng và khí hậu học
Ngành Thuỷ văn học
Ngành Hải dương học

Khoa học môi trường

Ngành Khoa học môi trường

Toán và thống kê

Toán học

Ngành Toán học
Ngành Khoa học tính toán
Ngành Toán ứng dụng
Ngành Toán cơ
Ngành Toán tin

Thống kê

Ngành Thống kê

Máy tính và công nghệ thông tin

Máy tính

Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
Ngành Kỹ thuật phần mềm
Ngành Hệ thống thông tin

Công nghệ thông tin

Ngành An toàn thông tin

Công nghệ kỹ thuật

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng

Ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
Ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Công nghệ hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường

Ngành Công nghệ vật liệu

Quản lý công nghiệp

Ngành Kinh tế công nghiệp
Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Công nghệ dầu khí và khai thác

Ngành Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

Công nghệ kỹ thuật in

Kỹ thuật

Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

Ngành Kỹ thuật không gian
Ngành Kỹ thuật ô tô

Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Ngành Kỹ thuật điện
Ngành Kỹ thuật ra đa- dẫn đường
Ngành Kỹ thuật thuỷ âm
Ngành Kỹ thuật y sinh

Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường

Ngành Kỹ thuật vật liệu
Ngành Kỹ thuật vật liệu kim loại
Ngành Kỹ thuật dệt

Vật lý kỹ thuật

Ngành Vật lý kỹ thuật

Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa

Ngành Kỹ thuật địa vật lý

Kỹ thuật mỏ

Ngành Kỹ thuật thăm dò và khảo sát
Ngành Kỹ thuật tuyển khoáng

Khác

Ngành Kỹ thuật biển

Sản xuất và chế biến

Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống

Ngành Kỹ thuật thực phẩm
Ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da

Ngành Công nghệ vật liệu dệt, may

Khác

Ngành Công nghệ chế biến lâm sản

Kiến trúc và xây dựng

Kiến trúc và quy hoạch

Ngành Kiến trúc 51 trường
Ngành Kiến trúc nội thất
Ngành Kiến trúc đô thị
Ngành Quản lý đô thị và công trình
Ngành Bảo tồn di sản kiến trúc - đô thị
Ngành Đô thị học

Xây dựng

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình biển
Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Ngành Địa kỹ thuật xây dựng
Ngành Kỹ thuật cấp thoát nước

Quản lý xây dựng

Ngành Quản lý xây dựng

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

Nông nghiệp

Ngành Nông nghiệp
Ngành Khuyến nông
Ngành Khoa học đất
Ngành Chăn nuôi
Ngành Nông học
Ngành Khoa học cây trồng
Ngành Bảo vệ thực vật
Ngành Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
Ngành Kinh doanh nông nghiệp
Ngành Kinh tế nông nghiệp
Ngành Phát triển nông thôn

Lâm nghiệp

Ngành Lâm học
Ngành Lâm nghiệp đô thị
Ngành Lâm sinh
Ngành Quản lý tài nguyên rừng

Thuỷ sản

Ngành Nuôi trồng thuỷ sản
Ngành Bệnh học thủy sản
Ngành Khoa học thủy sản
Ngành Khai thác thuỷ sản
Ngành Quản lý thủy sản

Thú y

Thú y

Ngành Thú y

Sức khoẻ

Y học

Ngành Y khoa
Ngành Y học dự phòng
Ngành Y học cổ truyền

Dược học

Ngành Dược học
Ngành Hoá dược

Điều dưỡng - hộ sinh

Ngành Điều dưỡng
Ngành Hộ sinh

Dinh dưỡng

Ngành Dinh dưỡng

Răng - Hàm - Mặt (Nha khoa)

Ngành Răng - Hàm - Mặt
Ngành Kỹ thuật phục hình răng

Kỹ thuật Y học

Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học
Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học
Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng

Y tế công cộng

Ngành Y tế công cộng

Quản lý Y tế

Ngành Tổ chức và quản lý y tế
Ngành Quản lý bệnh viện

Khác

Ngành Y sinh học thể dục thể thao

Dịch vụ xã hội

Công tác xã hội

Ngành Công tác xã hội
Ngành Công tác thanh thiếu niên
Ngành Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

Du lịch

Ngành Du lịch

Thể dục, thể thao

Ngành Quản lý thể dục thể thao

Kinh tế gia đình

Ngành Kinh tế gia đình

Dịch vụ vận tải

Khai thác vận tải

Ngành Khai thác vận tải
Ngành Quản lý hoạt động bay
Ngành Kinh tế vận tải
Ngành Khoa học hàng hải

Môi trường và bảo vệ môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường

Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
Ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Ngành Quản lý đất đai

Dịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

Ngành Bảo hộ lao động

An ninh, Quốc phòng

An ninh và trật tự xã hội

Ngành Trinh sát an ninh
Ngành Trinh sát cảnh sát
Ngành Điều tra hình sự
Ngành Kỹ thuật hình sự
Ngành Quản lý nhà nước về an ninh trật tự
Ngành Quản lý trật tự an toàn giao thông
Ngành Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
Ngành Tham mưu, chỉ huy công an nhân dân
Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Ngành Hậu cần công an nhân dân
Ngành Tình báo an ninh

Quân sự

Ngành Chỉ huy tham mưu Lục quân
Ngành Chỉ huy tham mưu Hải quân
Ngành Chỉ huy tham mưu Không quân
Ngành Chỉ huy tham mưu Phòng không
Ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh
Ngành Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp
Ngành Chỉ huy tham mưu Đặc công
Ngành Biên phòng
Ngành Tình báo quân sự
Ngành Hậu cần quân sự
Ngành Chỉ huy tham mưu thông tin
Ngành Quân sự cơ sở
Ngành Chỉ huy, quản lý kỹ thuật
Ngành Chỉ huy kỹ thuật Phòng không
Ngành Chỉ huy kỹ thuật Tăng - thiết giáp
Ngành Chỉ huy kỹ thuật Công binh
Ngành Chỉ huy kỹ thuật Hoá học
Ngành Trinh sát kỹ thuật
Ngành Chỉ huy kỹ thuật Hải quân
Ngành Chỉ huy kỹ thuật tác chiến điện tử

HƯỚNG NGHIỆP

Ngành quản trị kinh doanh là gì, làm gì?

Ngành quản trị kinh doanh là gì, làm gì?

Nguyễn Dũng

Xã hội hiện đại không thể nhắc đến vai trò của kinh tế và theo đó là các hoạt động kinh doanh trên khắp thế giới. Một đất nước phát triển luôn gắn tới hình ảnh kinh tế phát triển. Hoạt động kinh doanh trên thế giới hiện nay cực kỳ rộng lớn, và sôi động. Chỉ ở Việt Nam đã có hơn hàng trăm ngàn doanh nghiệp hoạt động.

 

Ngành điện - điện tử là gì, làm gì

Ngành điện - điện tử là gì, làm gì

Hướng nghiệp Việt

Đời sống công nghệ hiện đại không thể nào thiếu được các thiết bị điện và điện tử. Các thiết bị này phổ biến ở khắp các hộ gia đình, trong các thiết bị giải trí, trong nhà máy sản xuất và có thể nói là tất cả mọi nơi có con nguời.

Chính vì vậy, ngành điện – điện tử có nhu cầu nhân lực lớn và sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai.

Ngành Kỹ thuật cơ khí học gì, làm gì

Ngành Kỹ thuật cơ khí học gì, làm gì

Nguyễn Dũng

Ngành Kỹ thuật cơ khí học là ngành tham gia trực tiếp chế tạo, sản xuất các thiết bị sản phẩm cơ khí. Với nhiều người, công việc của ngành cơ khí luôn liên quan đến sắt thép, liên quan đến các công việc gia công bằng tay như tiện, phay, hàn, bào.... Tuy nhiên, hiện nay với sự phát triển của công nghệ, công việc ngành cơ khí được chuyên môn hóa, nhiều công việc cơ khí mà người làm việc gần như không tham gia vào tiện, phay, bào, hàn.

Ngành Cơ điện tử

Ngành Cơ điện tử

Nguyễn Dũng

Cơ điện tử về cơ bản là sự kết hợp phức hợp của các ngành cơ khí, điện tử, và tin học. Tuy vậy một nét chung nhất được thừa nhận và cũng là bản chất của cơ điện tử là sự “liên kết cộng năng của nhiều lĩnh vực để tạo ra những sản phẩm mới có những tính năng vượt trội”. Sự liên kết cộng năng này mang lại nhiều cơ hội và không ít thách thức cho sự phát triển của chính cơ điện tử.

Ngành Điện công nghiệp

Ngành Điện công nghiệp

Nguyễn Dũng

Ngành Điện Công Nghiệp giữ vai trò ổn định và phát triển hệ thống truyền tải điện phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ, dân sinh.

Tìm hiểu ngành Công nghệ May làm gì học gì

Tìm hiểu ngành Công nghệ May làm gì học gì

Hướng nghiệp Việt

K.Mark đã viết: “ Người ta phải có khả năng sống trước rồi mới làm ra lịch sử. Nhưng muốn sống được thì trước hết phải có thức ăn, thức uống, nhà ở, quần áo”. Con người không thể tồn tại mà thiếu những nhu cầu tối thiểu về ăn, mặc, ở. Như vậy, “mặc” là một trong những nhu cầu cơ bản không thể thiếu của con người. Chính vì điều đó, các ngành học về may mặc, thời trang  được ra đời nhằm phục vụ cho nhu cầu “mặc” ngày càng cao của con người.

Ngành Điện tử viễn thông là gì, học gì, làm gì

Ngành Điện tử viễn thông là gì, học gì, làm gì

Nguyễn Dũng

Điện tử Viễn thông là ngành sử dụng những công nghệ tiên tiến để tạo nên các thiết bị giúp cho việc truy suất thông tin mà cá nhân hoặc tổ chức muốn có.

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá là gì

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá là gì

Hướng nghiệp Việt

Ngành này trước đây còn có tên gọi là nghành công nghệ tự động, đây là ngành của thời đại công nghiệp. Khi các nhà máy công nghiệp được hình thành, cũng là thời điểm mà ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa thể hiện rõ vai trò quan trong của mình. Khi nào vẫn còn các nhà máy sản xuất công nghiệp, khi đó ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa vẫn còn thể hiện vai trò quan trọng của mình.

Ngành Cơ khí động lực - Công nghệ ô tô

Ngành Cơ khí động lực - Công nghệ ô tô

Nguyễn Dũng

Sự phát triển của sản xuất công nghiệp đòi hỏi các nhu cầu vận chuyển hàng hóa với số lượng nhiều, tải trọng lớn, song song đó là nhu cầu di chuyển không có giới hạn của con người. Ngành cơ khí động lực đã phát triển lớn mạnh nhằm đáp ứng cho hệ thống vận chuyển đồ sộ của con người.

Ngành Kỹ thuật nhiệt là gì, làm gì

Ngành Kỹ thuật nhiệt là gì, làm gì

Hướng nghiệp Việt

Mã ngành chung: 52520115

Kỹ thuật Nhiệt là ngành học nghiên cứu về các hệ thống kỹ thuật nhiệt, lạnh, ứng dụng khoa học kỹ thuật để thiết kế, vận hành các hệ thống, trang thiết bị nhiệt – lạnh, phục vụ cho nhu cầu cuộc sống con người cũng như sản xuất công nghiệp.

 

Tìm hiểu định hướng ngành kinh doanh thương mại là gì, làm gì

Tìm hiểu định hướng ngành kinh doanh thương mại là gì, làm gì

Hướng nghiệp Việt

Ngành kinh doanh thương mại chính là nhân tố tham gia trực tiếp các công việc kinh doanh trong tổ chức. Công việc trong ngành kinh doanh thương mại thiên về kỹ năng thực tế nhiều hơn.

Ngành Công nghệ Kỹ thuật hoá học là gì

Ngành Công nghệ Kỹ thuật hoá học là gì

Hướng nghiệp Việt

Hóa học đã có từ lâu đời và trở thành một nền tảng khoa riêng áp dụng cho mọi mặt đời sống và ảnh hưởng đến rất nhiều hoạt động sản xuất kỹ thuật trong sản xuất công nghiệp hiện đại.

Ngành công nghệ thông tin

Ngành công nghệ thông tin

Nguyễn Dũng

Công nghệ thông tin, viết tắt CNTT, (tiếng Anh: Information Technology hay là IT) là ngành ứng dụng công nghệ quản lý và xử lý thông tin

Phân loại nghề

Phân loại nghề

Nguyễn Dũng

Theo Sách giáo viên "GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP" lớp 9, Phạm Tất Dong chủ biên, Nhà xuất bản Giáo Dục, năm 2005. Từ trang 24 đến trang 29 trình bày về phân loại nghề như sau

Ngành luật

Ngành luật

Nguyễn Dũng

Bạn đã từng yêu thích các nhân vật tài trí, dũng cảm đấu tranh chống lại cái ác, bảo vệ điều thiện và lẽ công bằng trong các phim Bạch tuộc, Bao Thanh Thiên, Nữ luật sư xinh đẹp. Họ đều làm ngành luật đấy!

Ngành quản trị văn phòng là gì, làm gì và cơ hội nghề nghiệp ra sao

Ngành quản trị văn phòng là gì, làm gì và cơ hội nghề nghiệp ra sao

Hướng nghiệp Việt

Quản trị văn phòng là một ngành liên quan đến việc thiết kế, triển khai thực hiện, theo dõi đánh giá và đảm bảo quá trình làm việc trong một văn phòng của một tổ chức luôn đạt năng suất và hiệu quả.

 

Tìm hiểu ngành Việt Nam Học

Tìm hiểu ngành Việt Nam Học

Hướng nghiệp Việt

Việt Nam học là ngành khoa học nghiên cứu đất nước và con người Việt Nam từ những thành tố văn hóa, lịch sử, địa lí, phong tục tập quán, ngôn ngữ, văn học... để làm rõ những nét riêng độc đáo, nghiên cứu toàn diện và đa dạng những lĩnh vực của một quốc gia trên góc nhìn văn hóa.

Ngành thiết kế thời trang

Ngành thiết kế thời trang

Nguyễn Dũng

Trong xã hội hiện đại, năng động, nghề thiết kế thời trang (fashion design) đang được xem là một trong những nghề có khả năng phát triển cao.

Ngành kỹ thuật máy tính là gì

Ngành kỹ thuật máy tính là gì

Hướng nghiệp Việt

Khi nghe tới tên ngành KỸ THUẬT MÁY TÍNH hầu hết các bạn học sinh đều nghĩ ngành này liên quan nhiều đến việc làm (lập trình phần mềm) trên máy vi tính; hoặc một số bạn khác thì lại suy luận ngành này liên quan đến việc lắp ráp máy vi tính cho người ta xài hoặc lắp ráp máy vi tính cho công ty. Nhưng ngành này không phải như các bạn suy luận như thế.

Tìm hiểu Ngành công nghệ chế tạo máy

Tìm hiểu Ngành công nghệ chế tạo máy

Nguyễn Dũng

Còn có tên gọi phổ biến gần tương đương là ngành cơ khí chế tạo máy, tên ngành tiếng anh tương đương là Manufacturing Engineering. Ngành có vai trò tham gia trong hoạt động sản xuất thực tế, nơi các kỹ sư công nghệ chế tạo máy tham gia việc vận hành toàn bộ quy trình chế tạo ra các sản phẩm (cơ khí), đồng thời tối ưu hóa quá trình sản xuất đảm bảo tính hiệu quả, tính kinh tế nhất có thể.

Tìm hiểu ngành marketing là gì, làm gì

Tìm hiểu ngành marketing là gì, làm gì

Hướng nghiệp Việt

Marketing là ngành giữ vai trò rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của hầu hết mọi tổ chức kinh doanh trên thế giới. Trải qua thời gian dài phát triển, marketing có một hệ thống khoa học riêng của ngành, đảm bảo hoạt động marketing của doanh nghiệp luôn đạt hiệu quả cao nhất.

Ngành kỹ thuật hàng không là gì, làm gì

Ngành kỹ thuật hàng không là gì, làm gì

Hướng nghiệp Việt

Ngành kỹ thuật hàng không là ngành phát triển và đảm bảo các yếu tố kỹ thuật trực tiếp cho các phương tiện bay.

 

Ngành Công nghệ IN

Ngành Công nghệ IN

Nguyễn Dũng

Công nghệ in (CNI) là một ngành có nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội hiện nay rất cao. Tuy nhiên đội ngũ kỹ sư được đào tạo lành nghề, chuyên môn cao vẫn rất thiếu.

Ngành Giao thông vận tải (Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông)

Ngành Giao thông vận tải (Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông)

Nguyễn Dũng

Giao thông vận tải (GTVT) là một ngành sản xuất vật chất đặc biệt, cũng trực tiếp tạo ra giá trị và giá trị gia tăng trong quá trình thực hiện chức năng của mình. Giữ cho huyết mạch giao thông của đất nước luôn thông suốt là nhiệm vụ của ngành. Có 5 loại hình GTVT cơ bản: Vận tải đường sắt, Vận tải đường bộ, Vận tải đường thủy, Vận tải hàng không, Vận tải bằng đường ống (đường ống vận chuyển nhiên liệu, nguyên liệu rời).

Ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

Ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

Nguyễn Dũng

Ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp là ngành học nghiên cứu về các lĩnh vực thiết kế, thi công và quản lý các công trình nhà xưởng, các công trình công cộng & công nghiệp.

Ngành công nghệ kỹ thuật vật liệu là gì

Ngành công nghệ kỹ thuật vật liệu là gì

Hướng nghiệp Việt

Ngày xưa, người ta chỉ cần xây được một căn nhà, làm được cái máy có thể hoạt động là đạt yêu cầu. Nhưng ngày nay người ta còn yêu cầu nhiều hơn như máy đó phải bền hoạt động lâu, phải nhẹ nhưng chắc chắn... Với những yêu cầu đó, ngoài việc tính toán cơ học, toán học, kết cấu lực người ta còn có thêm một phương pháp cực kỳ hiệu quả là đi sâu về cấu trúc vật liệu. 

Ngành Tài chính ngân hàng

Ngành Tài chính ngân hàng

Nguyễn Dũng

Theo nhận định của các chuyên gia, cho dù nền kinh tế toàn cầu có suy giảm thì ngành Tài chính - Ngân hàng vẫn luôn khát nhân lực. Vậy ngành học này là gì, để học tốt thì cần hội tụ những yếu tố nào?

Ngành Công nghệ môi trường

Ngành Công nghệ môi trường

Nguyễn Dũng

"Khi mới vào ngành này, tôi thậm chí còn không hiểu sẽ học những gì, ra làm việc gì. Hiểu biết của tôi về công nghệ môi trường chỉ lờ mờ xung quanh khái niệm đó là một ngành ứng dụng những công nghệ mới vào giải quyết những vấn đề về môi trường". Tuấn, SV trường ĐH Nông lâm TP. HCM nói.

Khái niệm chung về NGHỀ

Khái niệm chung về NGHỀ

Nguyễn Dũng

Trong đời sống sản xuất của xã hội, trong việc đào tạo cán bộ kỹ thuật, đào tạo công nhân chúng ta thường nói đến một khái niệm khác. Đó là nghề.

Ngành Cơ kỹ thuật là gì, học gì, làm gì?

Ngành Cơ kỹ thuật là gì, học gì, làm gì?

Hướng nghiệp Việt

Mã ngành chung: 52520101 (còn được gọi là ngành cơ học kỹ thuật)

Ngành Cơ kỹ thuật đảm nhiệm tính toán, thiết kế mô phỏng các bài toán cơ học trong kỹ thuật như tính toán mô phỏng các kết cấu cơ khí, kết cấu trong xây dựng, cầu đường, hệ thống đường ống, cơ lưu chất, Cơ sinh học, Hệ thống nhiệt... Hầu hết các lĩnh vực cơ khí kỹ thuật đều cần đến các phương pháp tính toán để đảm bảo tối ưu cho hệ thống và quá trình xây dựng, và với vai trò ảnh hưởng lớn, cơ kỹ thuật được tách thành một hệ thống khoa học ngành độc lập.

Ngành kế toán

Ngành kế toán

Nguyễn Dũng

Kế toán là bộ phận không thể thiếu ở tất cả các đơn vị tổ chức. Vì vậy thị trường việc làm của ngành này rất rộng lớn. Ngành này đòi hỏi bạn phải trung thực, cẩn thận, năng động, sáng tạo...

Ngành Kiến trúc

Ngành Kiến trúc

Nguyễn Dũng

Kiến trúc sư là những chuyên gia được đào tạo và cấp bằng về nghệ thuật và khoa học thiết kế các công trình xây dựng. Họ biến những nhu cầu của con người về nơi ở, sinh hoạt, vui chơi, làm việc v.v... thành hình ảnh và đồ án của các công trình mà sau đó sẽ xây dựng bởi người khác.

Hướng nghiệp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Hướng nghiệp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Hướng nghiệp Việt

Trong những năm trở lại đây, du lịch đã được xác định là một trong những ngành trọng điểm để phát triển. Các cơ chế chính sách và sự phát triển của xã hội đã thúc đẩy ngành du lịch tại Việt Nam có bước phát triển vượt bậc. Những yếu tố thuận lợi trên kéo theo nhu cầu lớn về nhân lực ngành du lịch, và các trường tại Việt Nam đã mở ngành đào tạo quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành để chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân lực trong ngành du lịch, lữ hành.

Ngành Công nghệ sinh học

Ngành Công nghệ sinh học

Nguyễn Dũng

Công nghệ sinh học là bộ môn tập hợp các ngành khoa học và công nghệ gồm: sinh học phân tử, di truyền học, vi sinh vật học,sinh hóa học, công nghệ học, nhằm tạo ra các quy trình công nghệ khaithác ở quy mô công nghiệp các hoạt động sống của vi sinh vật, tế bào động, thực vật để sản xuất các sản phẩm có giá trị phục vụ đời sống,phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

Tìm hiểu ngành Thiết kế công nghiệp là gì?

Tìm hiểu ngành Thiết kế công nghiệp là gì?

Hướng nghiệp Việt

Khi nghe đến tên ngành Thiết kế công nghiệp một số bạn suy luận ngành này liên quan đến cơ khí, hay liên quan đến việc chế tạo máy móc sản xuất, hoặc quản lý các nhà xưởng công nghiệp. Những suy luận trên khác biệt khá nhiều với bản chất của ngành này.

Nguyên lý Trắc nghiệm hướng nghiệp - John Holland

Nguyên lý Trắc nghiệm hướng nghiệp - John Holland

Hướng nghiệp Việt

Trắc nghiệm thiên hướng nghề nghiệp

 Xin giới thiệu cấu trúc lý thuyết của bộ công cụ trắc nghiệm định hướng nghề nghiệp của John Holland. Bộ công cụ này được xây dựng trên cơ sở lý thuyết do chính ông dày công tìm hiểu.

Hướng nghiệp Việt đã phát triển công cụ trắc nghiệm dựa trên lý thuyết này, bạn đọc có thể bắt đầu làm bài trắc nghiệp tại đây http://www.huongnghiepviet.com/v3/trac-nghiem-huong-nghiep

Ngành hàng không dân dụng

Ngành hàng không dân dụng

Nguyễn Dũng

Ðối với Quốc gia nào cũng vậy, hàng không dân dụng bao giờ cũng là ngàng kinh tế kỹ thuật đặc thù. Bởi nó được ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuậttiên tiến nhất. Hoạt động hàng không dân dụng không chỉ mang tính chất kinh tế đơn thuần mà liên quan chặt chẽ đến an ninh, quốc phòng, kinh tế đối ngoại. Một ngành hàng không mà chỉ bó hẹp trong phạm vi Quốc gia thì không thể phát triển nhanh và vững chắc được.

Hướng nghiệp là gì?

Hướng nghiệp là gì?

Nguyễn Dũng

Hướng nghiệp là các hoạt động nhằm hỗ trợ mọi cá nhân chọn lựa và phát triển chuyên môn nghề nghiệp phù hợp nhất với khả năng của cá nhân, đồng thời thỏa mãn nhu cầu nhân lực cho tất cả các lĩnh vực nghề nghiệp (thị trường lao động) ở cấp độ địa phương và quốc gia.

Ngành Kỹ thuật tàu thuỷ là gì, làm gì

Ngành Kỹ thuật tàu thuỷ là gì, làm gì

Hướng nghiệp Việt

Mã ngành chung: 520122

Như cái tến của ngành, ngành Kỹ thuật tàu thuỷ chuyên thực hiện phân tích, thiết kế, xây dựng tàu thuỷ và công trình nổi.

Ngành khoa học máy tính

Ngành khoa học máy tính

Nguyễn Dũng

Khoa học máy tínhcomputer science hay computing science) là ngành nghiên cứu các cơ sở lý thuyết về thông tin và tính toán cùng sự thực hiện và ứng dụng của chúng trong các hệ thống máy tính.

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Xét tuyển nghề từ THCS (hết lớp 9) Học bổ túc