Nếu bạn thấy việc đăng ký bên dưới quá rườm rà, hãy đăng ký đơn giản hơn chỉ với 2 bước với tài khoản facebook của bạn tại đây

Đăng ký tài khoản để:
  • Đăng ký hỗ trợ tìm lớp bổ túc
  • Đăng ký tìm lớp học nghề phù hợp với bản thân
  • Lưu thông tin bài trắc nghiệm nghề nghiệp
  • Tham gia hỏi đáp thảo luận tại DIỄN ĐÀN, và theo dõi các thảo luận.

Đội ngũ Hướng nghiệp Việt, các cộng tác viên, tình nguyện viên sẽ hỗ trợ bạn nếu bạn có vấn đề trong việc học bổ túc, tìm nghề phù hợp và các vấn đề định hướng nghề nghiệp. Hãy đăng ký tài khoàn thành viên để có thể gửi các yêu cầu hỗ trợ.


Bắt buộc phải điền thông tin | Thông tin này được chia sẻ ở dạng public | Thông tin không chia sẻ
Bắt buộc phải điền thông tin | Thông tin này được chia sẻ ở dạng public | Thông tin không chia sẻ

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Xét tuyển nghề từ THCS (hết lớp 9) Học bổ túc