Ngành bất động sản làm gì

Được đăng bởi:
Nguyễn Văn Dự

Đã kích hoạt

Nội dung này do thành viên Nguyễn Văn Dự gửi lên để bổ sung thông tin cho:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Bất động sản có thể tự hoạt động như một trung gian môi giới Bất động sản, hoặc ứng cử vào vị trí nhân viên, quản lý của các văn phòng giao dịch, các công ti về Bất động sản. Vị trí cụ thể gồm:

 

• Nhân viên môi giới, nhân viên phòng giao dịch bất động sản, nhân viên phòng dự án - kế hoạch, dịch vụ khách hàng...

• Nhân viên kinh doanh

• Quản lý, huấn luyện nhân viên bán hàng

• Trợ lý giám đốc dự án

• Quản lý văn phòng giao dịch Bất động sản

• Quản lý dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng

• Chuyên viên quy hoạch và phát triển kinh doanh

• Chuyên viên tư vấn đầu tư bất động sản

• Chuyên viên thẩm định giá trị bất động sản

• Nhà quản lý và phát triển bất động sản

• Nhà đầu tư bất động sản

Ngoài ra, sau khi học ngành Bất động sản, sinh viên có khả năng làm việc tại:

• Các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện, xã về lĩnh vực định giá đất đai và bất động sản như: Bộ Tài nguyên và và Môi trường, Bộ Xây dựng, Cục Quản lý đất đai, Các Sở và Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Quản lý đất đai các tỉnh, Sở Tài chính.

• Các cơ quan, viện nghiên cứu về đất đai và bất động sản

• Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp có chuyên ngành Quản lý thị trường bất động sản

• Các công ty môi giới và định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; Trung tâm định giá bất động sản; các dự án liên quan đến bất động sản; Trung tâm khai thác và kinh doanh bất động sản và nhiều Công ty nhiều công ty, dự án trong và ngoài nước đang đầu tư vào lĩnh vực bất động sản