Các ngành Tuyển sinh hệ trung cấp chính quy Hệ Trung cấp trong Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh- VH17 NVS

Thông tin tuyển sinh Năm 2024

Mã trường NVS

Phương thức tuyển sinh

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

 

Tên ngành Mã ngành
Sáng tác âm nhạc 01 + +
Chỉ huy Hợp xướng 02 + +
Thanh nhạc 03 + +
Lý thuyết âm nhạc (Âm nhạc học) 04 + +
Piano 05 + +
Biểu   diễn  nhạc   cụ  phương  Tây: Violon Alto, Violoncelle, Contrebasse, Harpe, Flûte, Hautbois, Clarinette, Basson, Cor, Trompette, Trombone, Tuba,  Gõ Giao  hưởng,  Saxophone, Gõ nhạc nhẹ, Piano nhạc nhẹ, Guitare nhạc nhẹ, Accordéon, Guitare. 06 + +
Violon 07 + +
Organ (Orgue điện tử) 08 + +
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống: Sáo trúc,  Tranh,  Bầu,  Nguyệt,  Tỳ  bà, Guitare  phím  lõm,  Nhị,  Tam  thập lục. 09 + +