Các ngành Tuyển sinh hệ trung cấp chính quy Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải III - CGS

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CGS

  • Xây dựng cầu đường
  • Kế toán doanh nghiệp
  • Công nghệ kỹ thuật ô tô - máy kéo
  • Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Nguồn tin THAM CHIẾU

CGS Trường cao đẳng giao thông vận tải III

Địa chỉ: 189 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Website chính: www.hcmct3.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 0838750592
Email: tanthong52@gmail.com

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CGS Trường cao đẳng giao thông vận tải III

Tin cùng trường