Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa - CNL

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường CNL

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Trồng trọt và bảo vệ thực vật562011170
Chăn nuôi - Thú y562012070
Lâm nghiệp562020135
Kế toán doanh nghiệp534030235
Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)548020235

Nguồn tin THAM CHIẾU

CNL - Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa

Địa chỉ: Km16, Quốc lộ 47 - Xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Website chính: cdnonglam.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: 02373569211
Email: cdnonglam@thanhhoa.edu.vn

Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP

Xem trang tổng hợp của trường
CNL - Trường Cao đẳng Nông Lâm Thanh Hóa

Tin cùng trường