Các ngành Tuyển sinh Hệ trung cấp Trung Cấp Kỹ Thuật- Du Lịch Công Đoàn Ninh Bình - TCD2707

thông tin tuyển sinh của năm 2017

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường TCD2707

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Điện dân dụng40510301200
Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)40480211150
Hướng dẫn du lịch40810101100

Nguồn tin THAM CHIẾU

TCD2707 - Trung Cấp Kỹ Thuật- Du Lịch Công Đoàn Ninh Bình

Địa chỉ: Cơ sở 1: Số 25- Đường Trần Hưng Đạo- Phường Đông Thành- Thành Phố Ninh Bình Cơ sở 2: Đường Triệu Việt Vương- Phường Bích Đào- Thành Phố Ninh Bình

Website chính: www.tccdnb.edu.vn

Liên lạc: Điện thoại: (0229)3 899 656
Email: trungcapktdlcongdoannb@gmail.com

Xem trang tổng hợp của trường
TCD2707 - Trung Cấp Kỹ Thuật- Du Lịch Công Đoàn Ninh Bình

Tin cùng trường